fbpx Правила та процедури | Экспресс Мото Украина

Правила та процедури

Завантажити Правила та процедури

Затверджено

Додаток до Наказу № 1601/23 від  16.01.2023 року

     

 

 

ПРАВИЛА

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА КУР'ЄРСЬКОЇ ДОСТАВКИ ВІДПРАВЛЕНЬ

(ГЕНЕРАЛЬНІ УМОВИ) 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЕКСПРЕС МОТО УКРАЇНА»

 

Торгові марки «EXmoto» та «Express Moto»

 

1. Вступна частина. 

2. Загальна інформація про Перевізника. 

3. Зони обслуговування. 

4. Класифікація та опис форматів Перевізника, типів послуг та термін доставки Відправлень.

5. Відправлення, перевезення яких не здійснюється Перевізником.

6. Відповідальність Клієнта та інших Відправників їх Відправлень, у відношенні наданої інформації Перевізнику стосовно Відправлення та необхідної документації. 

7. Додаткові обмеження на перевезення Відправлень Перевізником.

8. Порядок оформлення Заявки на перевезення Відправлення. 

9. Готовність Відправлення до перевезення. Пакування та маркування. 

10. Порядок передавання Відправлення  і його приймання Перевізником. Заповнення Накладної та інших супровідних документів. 

11. Вартість перевезення. 

12. Порядок сплати Клієнтом послуг Перевізника. 

13. Оплати послуг перевезення Одержувачем. 

14. Відповідальність за оплату послуг Перевізника. 

15. Строки перевезення Відправлень Перевізником. 

16. Гарантії своєчасності доставки Відправлень. 

17. Порядок здійснення доставки Відправлень. 

18. Відмова від перевезення та припинення доставки Відправлень Перевізником. 

19. Митне і санітарне оформлення Відправлень Перевізником.

20. Необхідні супровідні документи.

21. Пошкодження, псування, затримки і втрата Відправлення, гарантії схоронності.  

22. Відповідальність Перевізника та її обмеження. 

23. Звільнення від відповідальності учасників перевезення/обставин нездоланної сили (форс-мажорні обставин).

24. Процедура подачі претензій, політика їх розгляду. Порядок і строки врегулювання розбіжностей і спорів. 

25. Прикінцеві положення. 

Завантажити Правила та процедури

 

Додаток № 1. Тарифи по Україні

Додаток № 2. Тарифи на міжнародну доставку

Додаток № 3. Форма анкети для укладення договору

Додаток № 4. Бланк Накладної

Додаток № 5. Зразок акту про пошкодження

Додаток № 6. Зразок акту про втрату

Додаток № 7. Форма для адресного списку Одержувачів

Додаток № 8. Зразок заявки на доставку Відправлень за адресним списком

Додаток № 9. Додаткові тарифи

Додаток № 10. Послуги по додатковому пакуванню та тариф на коробки

Додаток № 11. Відправлення, перевезення яких не приймаються до перевезення

Додаток № 12. Зразок Договора

 

1. Вступна частина

1.1. Ці Правила транспортно-експедиційного обслуговування і кур'єрської доставки відправлень EXmoto (далі по тексту - «Правила») визначають порядок та умови виконання перевезень Товариством з обмеженою відповідальністю «Експрес Мото Україна» (далі по тексту - «Перевізник»), здійснюваних останнім на підставі одноразових заявок, а також відповідно до Договору транспортно-експедиційного обслуговування і кур'єрської доставки Відправлень (далі по тексту - «Договір»), якщо він укладений між Клієнтом та Перевізником для регулярного здійснення останнім доставки Відправлень за дорученнями Клієнта.

1.2. Ці Правила також регулюють правовідносини між Перевізником і його Клієнтами, які виникають в процесі транспортно-експедиційного обслуговування і кур'єрської доставки Перевізником Відправлень (далі по тексту - «перевезення Відправлень», «доставки Відправлень»), переданих останньому Клієнтом або іншим Відправником, на підставі і відповідно до заявки, а також за рахунок Клієнта (або за рахунок зазначеного Клієнтом або іншим Відправником Платника), доставки цих Відправлень Одержувачу, повернення Відправлень Відправникам і в процесі оплати виконаних Перевізником перевезень, а також у зв'язку з невиконанням учасниками перевезення Відправлень своїх зобов'язань.

1.3. Ці Правила є стандартним документом, який затверджується Перевізником. Правила оновлюються Перевізником не рідше одного разу на півроку і надаються його Клієнтам на першу вимогу, а також публікуються на сайті www.exmoto.com  (далі по тексту - «сайт Перевізника»).

1.4. У процесі виконання перевезень Відправлень відповідно до цих Правил, а також Договору, якщо він укладений з Перевізником, Клієнт може виступати у відношенні до перевезення окремого Відправлення в якості Відправника, Одержувача, а також Платника, що фіксується у відповідній графі Накладної до Відправлення. Клієнтом Перевізника може бути будь-яка правоздатна юридична особа або дієздатна фізична особа, його довірена, уповноважена посадова чи службова особа, яка передає окреме Відправлення Перевізнику (Відправник), яка отримує його (Одержувач) або оплачує перевезення такого Відправлення (Платник).

1.5. На підставі угоди або Договору з Клієнтами і відповідно до заявки Відправника Перевізник надає транспортно-експедиційні послуги та послуги кур'єрської доставки Відправлень, які включають в себе комплекс послуг, пов'язаних з підготовкою та відправленням Відправлень в межах Території, проведенням взаєморозрахунків, контролем над проходженням та отриманням відправлень.

1.6. Транспортно-експедиційні послуги та послуги кур'єрської доставки Відправлень, що надаються Перевізником, включають в себе:

1.6.1. надання послуг, пов'язаних з прийманням, накопиченням, комплектуваня, упаковкою та маркуванням Відправлень, передачею їх до перевезення;

1.6.2. організацію перевезення і перевалку Відправлень залізничним, морським, річковим, автомобільним і повітряним транспортом;

1.6.3. здійснення експедиційного супроводу і кур'єрської доставки Відправлень;

1.6.4. забезпечення оптимального транспортного обслуговування, а також організацію міжнародних перевезень Відправлень різними видами транспорту по Території обслуговування на договірній основі;

1.6.5. здійснення оформлення товарно-транспортної документації до відправлення і її розсилання;

1.6.6. ведення обліку надходжень і відправлення Відправлень зі складів «Ехмото»;

1.6.7. здійснення оформлення документів відповідно до митних і санітарних вимог;

1.6.8. організація експертизи Відправлень;

1.6.9. вирішення питань відправки Відправлень, які надійшли в некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам їх транспортування відповідним видом транспорту;

1.6.10. організація перевезення особистих речей (багажу) фізичних осіб.

1.7. Всі додатки до цих Правил є їх невід'ємною частиною і мають обов'язкову юридичну силу для Перевізника, його Клієнтів та інших учасників угоди про перевезення Відправлення з моменту заповнення та підписання Відправником і Перевізником Накладної до кожного окремого Відправлення, яка підтверджує силу угоди між Відправником і Перевізником про перевезення і фіксує основні умови угоди про перевезення, що мають індивідуальний характер щодо здійснення перевезення конкретного Відправлення. Кур’єр Перевізника, його інший агент/представник є уповноваженою особою на підписання бланку Накладної від імені Перевізника.

1.8. З метою досягнення найбільшої ефективності правовідносин учасників перевезення Відправлень, а також максимально якісного обслуговування Перевізником, Клієнт зобов'язаний проінформувати відправника і одержувача його Відправлень, зазначених в угоді про перевезення Відправлень, про умови цих Правил та умов Договору в необхідному їм обсязі.

2. Загальна інформація про Перевізника

2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Мото Україна» є українською транспортно-експедиторською компанією, що здійснює транспортно-експедиторські послуги та послуги кур'єрської доставки Відправлень «EXmoto» на території України, а також більшості інших держав - членів СНД, держав Балтії, країн дальнього зарубіжжя.

2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Мото Україна» було зареєстровано в місті Києві в 1999 році і успішно працює на ринку транспортно-експедиторських послуг України інших держав - членів СНД і держав Балтії, країн дальнього зарубіжжя.

2.3. В даний час Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Мото Україна» використовує при оформленні Відправлень до перевезення (у супровідній документації, на пакувальному матеріалі, в накладних) власний торговий знак «EXmoto». Далі по тексту Правил та додатків під торговою маркою «EXmoto» слід розуміти Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Мото Україна», а також представників у 28 містах України та інші компанії - його агенти в інших державах, які здійснюють доставку Відправлень в більш ніж 1000 населених пунктів більшості держав - членів СНД і держав Балтії, країн зарубіжжя.

2.4. Компанія «EXmoto» здійснює експрес-доставку Відправлень «від дверей до дверей» по містах і в будь-яку точку Території обслуговування.

2.5. Високі внутрішні стандарти якості надання послуг і професіоналізм команди співробітників компанії забезпечать Вам незмінно дружній і надійний сервіс.

2.6. Кожне Відправлення відстежується нашою інформаційною системою з моменту виклику кур'єра і до моменту доставки його Одержувачу.

2.7. Наш Web-сайт www.exmoto.com  дає Вам можливість цілодобово отримувати свіжу інформацію про офіційні представництва «EXmoto» і доставку Відправлень в режимі реального часу.

2.8. Нашими постійними клієнтами є провідні українські компанії, іноземні та міжнародні компанії, представництва міжнародних організацій.

2.9. У випадку, якщо Ви регулярно і часто користуєтеся послугами компаній «EXmoto» і відправляєте багато Відправлень, Вам можуть надаватися індивідуальні цінові пропозиції.

3. Зони обслуговування

3.1. Доставка Ваших Відправлень здійснюється компанією «EXmoto» та її партнерами «від дверей до дверей» по містах і в будь-яку точку Території обслуговування - території транспортно-експедиційного обслуговування і кур'єрської доставки Відправлень компанії «EXmoto».

3.2. Територія обслуговування включає в себе територію України, більшу частину інших держав-членів СНД і держав Балтії, країни ближнього і далекого зарубіжжя.

3.3. Територія обслуговування у відповідності до конкретних пунктів призначення Відправлень і вартості їх доставки ділиться на тарифні зони (Додаток № 1, Додаток № 2, Додаток № 3).

4. Класифікація та опис форматів Перевізника, типів послуг та термін доставки Відправлень.[1]

4.1. Формати Відправлень:

4.1.1. «Конверт» - це цілісне документарне Відправлення (документи офісного характеру), фактичною або обёэмною вагою до 1 кг., Параметри документів, котрі приймаються до відправки: ширина-25*довжина-35*товщина-1см.

4.1.2 «Посилка» - це цілісне Відправлення, фактична або об’ємна вага якого до 10 кг. Максимальна зі сторін не більше 30 см.

4.1.3. «Вантаж» - це Відправлення, загальна фактична або об’ємна вага якого не перевищує 1500 кг, вимір по найбільшій із сторін окремого місця до 180 см. Відправлення, які перевищують вказані параметри розраховуються індивідуально.

4.1.4. «Палета» - це Відправлення, цілісне або згрупповане, закріплене на піддоні та загорнуте в стеч-плівку або інший матеріал, що забезпечує цілісність укладки.

4.2. Внутрішньо міська доставка Відправлень діє в обласних центрах України:

4.2.1. «Суперекспрес» - Доставка «день в день» по місту Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро.

4.2.2. «Експрес» - доставка на наступний робочий день до 14:00 в обласні центри України.

4.2.3. «Стандарт» - доставка в 0-Зону (обласні центри України): 1-2 робочих дні до 18:00, Доставка з регіону в регіон: +1 робочий день. Доставка в 1-Зону та 2-3ону: 1-3 робочі дні.

4.3. Доставка Відправлень по Україні з Києва:

4.3.1. «Експрес» - гарантована доставка Відправлення до 14:00 наступного робочого дня на території обласного центру (є виключення). Дана послуга надається Перевізником з урахуванням особливостей і обмежень, передбачених Додатком №1. Діє для форматів «Конверт» та «Посилка».

4.3.2. «Стандарт» - економічна послуга. Термін доставки - 1-2 робочих дні до 18:00 на території обласного центру. Термін доставки 1-3 робочих днів з урахуванням особливостей і обмежень, передбачених Додатком №1. Якщо Ваше Відправлення не вимагає особливої терміновості доставки, рекомендуємо скористатись послугою «Стандарт». Діє для всіх ворматів Відправлень. Термін доставки формату «Палета» може бути мінімум на одну добу довший за стандартні терміни доставки.


[1]

Термін доставки Відправлення і вартість його доставки з моменту прийому заявки на перевезення в кожному конкретному випадку визначаються Відправником самостійно за допомогою тарифного калькулятора в розділі «Тарифи» на сайті Перевізника www.exmoto.com, а також за запитом Клієнта оголошуються диспетчером Перевізника при прийомі заявки на перевезення відповідно до Додатку №1, Додатком №2, Додатком №3 і довідковими даними Перевізника.

У разі невідповідності письмових інструкцій Відправника за термінами доставки Відправлення обраному класу послуги, компанія «EXmoto» залишає за собою право змінити клас послуги з відповідною зміною вартості доставки.

У випадку не зазначеного Відправником у накладній класу послуги компанія «EXmoto» залишає за собою право призначити для такого Відправлення вищий клас послуги з можливих для даного напрямку. - Термін доставки Відправлення і вартість його доставки з моменту прийому заявки на перевезення в кожному конкретному випадку визначаються Відправником самостійно за допомогою тарифного калькулятора в розділі «Тарифи» на сайті Перевізника www.exmoto.com, а також за запитом Клієнта оголошуються диспетчером Перевізника при прийомі заявки на перевезення відповідно до Додатку №1, Додатком №2, Додатком №3 і довідковими даними Перевізника.

- Терміни надання послуг перевезення передбачені п. 4.2., 4.3. 4.4. ст. 4 цих Правил в населені пункти особливо віддалені від районних центрів, автодоріг з інтенсивним рухом пасажирського, рейсового, маршрутного транспорту, в населені пункти знаходяться в умовах ускладненого під'їзду автотранспорту у зв'язку з особливостями дорожнього покриття / його відсутності, у населені пункти з рідкісною періодичністю проходження через / поблизу них рейсового пасажирського транспорту, можуть бути продовжені Перевізником, про що Клієнт інформується в обов'язковому порядку за допомогою телекомунікаційного зв'язку, а також шляхом розміщення інформації на сайті Перевізника.

У випадку не зазначеного Відправником у накладній класу послуги компанія «EXmoto» залишає за собою право призначити для такого Відправлення вищий клас послуги з можливих для даного напрямку. Порядок обчислення строків доставки Відправлень проводиться за загальними правилами передбачених Цивільним кодексом України.


4.4. Доставка Відправлень по Україні між регіонами:

4.4.1. «Експрес» - гарантований термін доставки 2 робочих дні.

4.4.2. «Стандарт» - економічна послуга. Термін доставки 2-4 робочих дні.

4.5.  Міжнародна доставка Відправлень (міжнародне Перевезення) - доставка Відправлень між державами-членами СНД та державами Балтії, доставка Відправлень в країни далекого зарубіжжя (Додаток №2, Додаток №3) за принципом «від дверей до дверей»:

4.5.1. Терміни доставки в великі міста країн дальнього та ближнього зарубіжжя надаються за запитом.

4.5.2. «Міжнародне експрес-перевезення» або міжнародна експрес-доставка» означає будь-яке транспортне експедирування перевезення Відправлень, при якому, згідно з визначенням Сторін, місце відправлення й місце призначення/отримання незалежно від того, чи є перерва у перевезенні або перевантаження, розташовані або на території двох держав, в тому числі якщо зупинка або перевантаження передбачена на території іншої держави, навіть якщо ця держава не є державою-стороною Відправника або Отримувача такого Відправлення.

4.5.2. Перевезення, яке  здійснюється декількома послідовними перевізниками, вважається єдиним перевезенням, якщо воно розглядалося Сторонами як одна операція, незалежно від того чи були оформлені документи у вигляді одного договору, чи декількох договорів, і воно не втрачає свого міжнародного характеру виключно в силу того, що один чи декілька договорів повинні бути виконані повністю на території однієї й тієї самої держави.

4.5.3. Міжнародне експрес-перевезення здійснюється належним чином для запакованих та оформлених документів або вантажів, та на які складено Авіанакладну.

4.5.4. До обробки  та перевезення приймаються виключно Відправлення, які надсилаються тільки в пункти, що знаходяться в зоні обслуговування Перевізника відповідно до (Додатків  № 2 та № 3 Договору або відповідних додатків Правил), і не містять товари, заборонені до перевезення чинним законодавством України, країни Отримувача  та  Правилами транспортно-експедиційного обслуговування та кур’єрської доставки відправлень EXmoto. Характер упаковки повинен відповідати вмісту Відправлення.

4.5.5. Для здійснення міжнародного експрес-перевезення Вантажовідправник/Клієнт зобов’язаний подати такі відомості й документи, які необхідні для виконання вимог, установлених митними, правоохоронними або іншими державними органами, перш ніж Відправлення може бути переданим Одержувачу та, за необхідності, забезпечити сплату додаткових платежів при їх наявності.

4.5.6.. Вантажовідправник/Клієнт є відповідальним перед Перевізником за будь-яку шкоду, недотримання строків перевезення, що заподіяні через неповідомлення, відсутність, недостатність або неправильність будь-яких таких даних чи документів, за винятком випадків, коли шкода була завдана з вини Перевізника, його службовців чи агентів/контрагентів. Перевізник не зобов’язаний перевіряти точність або достатність таких даних чи документів.

4.5.7. Перевізник може відмовити у транспортуванні Відправлення (у випадку, якщо перевезення вже здійснюється, призупинити і затримати Відправлення до надходження інструкцій від Відправника/Клієнта), якщо Перевізнику стає відомо, що Відправлення не відповідає будь-якому з обмежень щодо перевезень, Отримувачем не сплачено суми податків та зборів (обов’язкові платежі), в тому числі і за сплату  митних платежів, у випадку необхідності їх сплати.

4.5.8. Перевізник приймає до перевезення Відправлення, якщо вони супроводжуються відповідною коректно оформленою  документацією (транспортна накладна, проформа-інвойс, документи, що підтверджують походження товару та його вартість, ВМД в разі необхідності та інше) згідно Правил  та митного законодавства України. При необхідності, на вимогу Перевізника, Клієнт зобов’язаний надати всі додаткові документи необхідні для здійснення міжнародного експрес-перевезення.

4.5.9. Відповідальність Перевізника за пошкодження та втрату Відправлень встановлюється Договором, якщо такий укладено, та з врахуванням особливостей та обмежень визначених Правилами.

4.5.10. Строки міжнародного експрес-перевезення є орієнтованими та можуть бути подовжені в односторонньому порядку Перевізником із обов’язковим повідомленням Клієнту та зазначенням обставин та причин затримки щодо перевезення такого Відправлення. Відповідальність Перевізника за недотримання строків міжнародного експрес-перевезення настає лише у випадку, коли така шкода є результатом дії чи бездіяльності Перевізника, його службовців або агентів/контрагентів тощо, учиненої з наміром завдати шкоди або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій, можливо, буде завдано шкоди, за умови, що під час вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента/контрагента буде також доведено, що цей працівник або агент/контрагент діяв у рамках своїх обов’язків, а також у випадку значної затримки при перевезенні Відправлень.

4.5.11. Затримкою при міжнародному експрес-перевезенні вважається, прострочення доставки,  якщо вантаж не  був  доставлений  в узгоджений Сторонами термін але із обов’язковим врахуванням фактичної тривалості перевезення з урахуванням  всіх додаткових обставин (в тому числі які знаходяться поза впливом та компетенцією Перевізника та на які він не може вплинути), вихідних, святкових днів і,  зокрема,  термінів завантажувально-розвантажувальних робіт, перевантаження, митних процедур, тощо,  при порівнянні  часу, необхідного при звичайних умовах  Перевізнику аналогічного класу для   комплектації, обробки, оформлення, інших дій стосовно  Відправлень  подібних за своєю природою для  повного  завантаження/розвантаження та перевезення  із  перевищенням часового проміжку, який був би необхідний такому аналогічному  Перевізнику при ідентичному перевезенні. Перелік обставин на які Перевізник не може вплинути та котрі знаходяться поза його контролем встановлені Договором та Правилами транспортно-експедиційного обслуговування та кур’єрської доставки відправлень EXmoto.

4.5.12. Відповідно до Додатків  № 2, 3, до тарифів на здійснення міжнародних експрес-перевезень не включено суми податків та зборів (обов’язкові платежі), в тому числі і за сплату  митних платежів, у випадку їх застосування щодо кожного окремого міжнародного  Відправлення.

4.5.13. Клієнт є відповідальним перед Перевізником, за здійснення оплати Отримувачем додаткових платежів у випадку їх застосування щодо кожного окремого експрес Відправлення Клієнта та несе обов’язок забезпечення сплати Отримувачем  зазначених додаткових платежів у випадку їх стягнення з останнього під час здійснення міжнародного експрес-перевезення.

4.5.14. У випадку проведення додаткових дій відносно міжнародного експрес-перевезення, Перевізник має право провести такі дії додатково, негайно проінформувавши про необхідність, перелік та вартість таких дій  Клієнта та  вимагати додаткової оплати від останнього  в разі, якщо  Перевізником, агентом/контрагентом такі дії були проведені,  у зв’язку із необхідністю перевезення  Відправлення, хоча такі додаткові послуги, і не передбачені  Договором та Правилами.

4.5.15. У випадку недотримання Клієнтом п.п. 4.4.13 Правил та незабезпечення здійснення оплати вказаних платежів, ненадходження додаткових інструкцій пов’язаних із поверненням Відправлення або його утилізацією, Перевізник звільняється від будь якої відповідальності стосовно такого Відправлення.

4.6. Додаткові послуги:

4.6.1. Доставка «особисто в руки» - можлива тільки для Відправлень виду «Експрес» по обласним центрам Україні, виконуються за умови наявності оперативної можливості, виконання даних умов не є частиною гарантій компанії «EXmoto».

4.6.2. «Доставка та прийом Відправлень в неробочий час» - дана послуга здійснюється при умові наявності оперативної можливості, за погодженням із застосуванням додаткової вартості до основного тарифу перевезення Відправлення.

4.6.3. «Комплектування» Відправлень. Послуга надається за погодженням з Клієнтом. За послугу «комплектування» стягується додаткова оплата в розмірі 10%-30% від всієї вартості замовлення, в залежності від об’єму роботи (Додаток № 11).

         При використанні послуги «комплектування» Відправник зобов'язаний надати електронну версію адресного списку Одержувачів (у форматі Excel, Додаток № 9) і сортувального листа - розбивка по виду і кількості відправлень кожному Одержувачу (виключно у форматі Excel). Форма сортувального листа повинна бути попередньо погоджена з представниками компанії «EXmoto».

         Відправник зобов'язаний у день прийому Відправлень на доставку надати Перевізнику підписані уповноваженою особою та завірені печаткою адресний список встановленої форми (Додаток № 9), сортувальний лист а також Заявку на доставку відправлень по адресному списку одержувачів / відправників (Додаток № 10) на електронну адресу компанії «EXmoto»: sort2@exmoto.com, sort@exmoto.com, sales@exmoto.com  у вигляді скан - копій. Необхідною умовою для передачі замовлення кур'єру є наявність врученого представнику Перевізника оригіналів підписаних та скріплених печаткою адресного списку і сортувального листа, а також Заявки на доставку відправлень по адресному списку одержувачів / відправників.

         У разі надання адресного списку за формою, що не відповідає Додатку № 9, за його обробку стягується додатковий тариф у розмірі 25% від загальної вартості перевезення.

         Копію зазначених списків необхідно надати в роздрукованому вигляді кур'єру «EXmoto» при передачі Відправлень.

         При прийомі Відправлень на доставку з умовою використання послуги «комплектування», гарантовані строки доставки компанії «EXmoto» можуть бути збільшені на 1-2 робочих дні в залежності від обсягу робіт. Термін доставки розраховується з моменту готовності Відправлення до відправки.

4.6.4. «Додаткова упаковка»

4.6.4.1. Клієнт або інший Відправник зобов'язаний передати Відправлення Перевізнику належним чином упаковане і промарковане.

4.6.4.2. Упаковка - це процес розміщення вмісту Відправлення в упаковці (тарі).

4.6.4.3. До упаковки ставляться такі вимоги:

  - Вид упаковки повинен відповідати особливостям вантажу;

- Упаковка повинна забезпечувати повне збереження вантажу в процесі перевезення з урахуванням виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;

- Упаковка повинна відповідати кліматичним умовам;

- При виборі упаковки Відправником, потрібно враховувати відстань, тривалість рейсу, можливість перевантаження вантажу в дорозі, температурний режим і вологість під час перевезення, пору року (погодні умови), сумісність з іншими Відправленнями.

- Характер упаковки повинен відповідати виду вантажу, вантажопідйомності транспортного засобу, профілю і стану дороги.

- Вантаж повинен бути упакований Відправником згідно з вимогами Перевізника навіть у випадку, якщо вантаж наданий до перевезення в упаковці заводу-виробника і відповідає ДСТУ або ТУ виробника.

4.6.4.4. Клієнт / Відправник повинен знати наступне:

- Перевізник перевозить Відправлення як різних типів і видів, так і різних Відправників.

- Вантажі перевозяться транспортними засобами з неконтрольованими температурними режимами і відсутністю спеціального оснащення для окремих типів вантажів.

- У разі відсутності упаковки або застосування Відправником упаковки, що не відповідає властивостям вмісту Відправлення, встановленим вимогам Перевізника, останній не несе відповідальність за пошкодження (бій, поломка, деформація, протікання, інше) вмісту наданого Відправником.

- Відправник, застосовуючи тару та упаковку, що не відповідає властивостям вмісту Відправлення, його масі або встановленим стандартам, технічним умовам і Правилам упаковки, встановленими цим розділом, діє на свій ризик, відповідно, відповідає за всі можливі негативні наслідки, пов'язані з цілісністю і збереженням такого відправлення.

- У випадках, якщо Відправлення містило отруйні, радіоактивні або хімічні речовини, кислоти та інші небезпечні сполуки, про які Клієнт / Відправник не попередив, то він несе повну відповідальність за всі збитки, нанесені третім особам, Відправлення яких перевозились або зберігались разом з таким Відправленням.

4.6.4.5. За відсутності, недостатності упаковки, в Накладній на таке Відправлення Перевізником робиться відмітка «відправлення не упаковано» або подібна їй, при невідповідності упаковки перерахованим вище вимогам, ставиться відмітка відповідно «Відправлення упаковано неналежним чином» або подібна їй.

4.6.4.6. Перевізник має право відмовити Відправникові у перевезенні його Відправлення, якщо воно не упаковано відповідно до вимог Перевізника.

4.6.4.7.В разі відсутності упаковки або невідповідності упаковки вимогам Перевізника, останній має право до упакувати Відправлення власними силами, із зазначенням виду упаковки у відповідному секторі Накладної і внести вартість доупакування у вартість послуг з перевезення такого Відправлення.

4.6.4.8. За заявкою Клієнта / Відправника Перевізник забезпечує доупакування Відправлення засобами передбаченими цим розділом Правил.

4.6.4.9. Застосування додаткової упаковки Перевізником як в силу п. 7 Правил, так і за заявкою Клієнта, не є гарантіями забезпечення цілісності і збереження Відправлення від пошкодження, а є дією, спрямованою на мінімізацію ризиків пошкодження вмісту Відправлення в процесі перевезення і оптимальності здійснення доставки такого Відправлення.

4.6.4.10. Перевізник має право в присутності Відправника або Одержувача відкрити упаковане Відправлення та переконатися у відповідності зазначеної інформації про відправлення в Накладній із фактичним його змістом.

4.6.4.11. При пред'явленні Відправлень, що вимагають особливого поводження з ними під час вантажних операцій та зберігання, Клієнт / Відправник зобов'язаний нанести на всіх вантажних місцях додатково спеціальне маркування відповідно до вмісту Відправлення.

4.6.4.12. Відповідальність за відсутність спеціального маркування та її наслідки покладається на Відправника.

4.6.4.13. Доупакування Відправлення Клієнта здійснюється засобами і матеріалами, згідно Додатку № 12.          

4.6.5. «Простій кур’єра». Кур'єр очікує готовності Відправлення в офісі Відправника, а також прийому Відправлення в офісі Одержувача до 10 хвилин без оплати «простою кур’єра». У разі затримки кур’єра Перевізника більше нормативного часу, передбаченого пунктом 9.6. статті 9 цих Правил, з причини неготовності до завантаження Відправлення на момент прибуття кур'єра EXmoto, налічується додаткова оплата за «простій кур’єра» із розрахунку 1 хвилина 9 грн 00 коп., починаючи з першої хвилини. При цьому в Накладній, в графі «Примітка EXmoto» робиться позначка «Простій кур’єра» із зазначенням часу простою.

         Клієнт зобов'язаний сплатити вартість доставки Відправлення з урахуванням нарахованої доплати за наднормативне перебування кур’єра Перевізника у Відправника. У цьому випадку при визначенні вартості доставки проводиться перерахунок загальної вартості доставки з урахуванням доплати за «простій кур’єра».

4.7. Дані додаткові послуги надаються тільки для Відправлень по території України.

4.8. Інші види додаткових послуг та їх вартість визначаються Додатком № 11.

4.9. Загальна інформація для всіх видів послуг Перевізника.

         Доставка Відправлення проводиться з підписом Одержувача, звіт про доставку надається на сайті www.exmoto.com. Детальний звіт про Відправлення за вказаний Клієнтом період надається за запитом.

         Умови для послуг «експрес», «стандарт» не передбачає яких би то не було додаткових дій при доставці Відправлень, в тому числі: витребування кур'єром від Одержувача підпису під вмістом Відправлення, реєстрації Одержувачем вмісту Відправлення з присвоєнням вхідного номера, повернення документів  і т.п. При необхідності вчинення подібних дій застосовується 100% надбавка до загальної вартості доставки Відправлення, якщо інше не обумовлено Договором або додатками до нього. Перевізник має право відмовитися від виконання зазначених дій у момент виявлення необхідності таких на будь-якій стадії перевезення Відправлення.

         Гарантії строків доставки Відправлень припускають, що Відправлення передаються Відправником Перевізнику вчасно і відповідно до вимог цих Правил.

         Самостійно отримати інформацію про доставку Відправлення найзручніше на сайті Перевізника www.exmoto.com .

5. Відправлення, перевезення яких не здійснюється Перевізником

 

5.1. Відповідно до Вашої заявки на перевезення компанія «EXmoto» здійснює доставку Відправлень (будь-яких документів, особистих речей (багажу), матеріалів, обладнання та інших вантажів), безпечних, не заборонених або необмежених до перевезень, що діють на Території обслуговування законодавством.

5.2. Відправленнями, що не приймаються Перевізником для доставки, є Відправлення, що містять небезпечні вантажі - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей і особливостей при наявності певних факторів у процесі транспортування, при виробництві навантажувально-розвантажувальних робіт або зберіганні можуть послужити причиною вибуху, пожежі, пошкодження технічних (транспортних) засобів, пристроїв, будівель, споруд та інших об'єктів, нанести матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також стати причиною загибелі, травмування, отруєння, опіків чи захворювання людей, тварин, птахів і які відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в залежності від ступеня їх впливу на навколишнє природне середовище або людини в установленому порядку були віднесені до одного з класів небезпечних речовин. Підстава - Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» №1644-III від 6 квітня 2000 року.

5.3. Небезпечні вантажі відповідно до ДСТУ 19433-88 «Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування» поділяються на такі класи:

клас 1 - вибухові матеріали (ВМ);

клас 2 - гази стислі, зріджені і розчинені під тиском;

клас 3 - легкозаймисті рідини (ЛЗР);

клас 4 - легкозаймисті тверді речовини (ЛОТ); самозаймисті речовини (СВ); речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою;

клас 5 – окислювальні речовини (ОК) і органічні пероксиди (ОП);

клас 6 - отруйні речовини (ЯВ) та інфекційні речовини (ІВ);

клас 7 - радіоактивні матеріали (РМ);

клас 8 - їдкі і (або) корозійні речовини (НЕЮ);

клас 9 - інші небезпечні речовини.

5.4. Відправленнями, що не приймаються Перевізником для доставки, є Відправлення, заборонені або обмежені до перевезень, що діють на Території обслуговування законодавством, вміст яких включає в себе: готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті та їх еквівалент, дорогоцінні метали і каміння та вироби з них, паспорти, цінні папери, предмети, матеріали, речовини подвійного використання та інші .

5.5. Клієнт, який виступає у відношенні до перевезення Відправлення в якості Відправника, або Одержувача або Платника, який подав заявку на перевезення його Відправлень, зобов'язаний до передачі Відправлення Відправником Перевізнику забезпечити надання у розпорядження Перевізника всіх необхідних документів, що підтверджують характеристики вмісту Відправлення.

6. Відповідальність Клієнта та інших Відправників їх Відправлень, у відношенні наданої інформації Перевізнику стосовно Відправлення та необхідної документації. 6

6.1. На підставі статті 5 та статті 20 цих Правил та / або підпункту 3.2.6 пункту 3.2 статті 3 Договору, та/або підпунктів 3.5.6 і 3.5.7 пункту 3.5 статті з Договору, Клієнти або інші Відправники їх Відправлень в порядку, передбаченому цією статтею Правил та / або пунктами 5.2 та 5.4 статті 5 Договору, відповідно із чинним законодавством України та міжнародними угодами, за винятком випадків провини Перевізника, несуть перед Перевізником повну відповідальність:

6.1.1. за відсутність, недостатність або неправильність необхідних супровідних документів та документів, що підтверджують характеристики вмісту Відправлення;

6.1.2. за недостатність, неповноту, неточність, неправильність або недостовірність відомостей, зазначених у Накладній і необхідних супровідних документах до Відправлення (стаття 20 цих Правил);

6.1.3.  з відшкодування Перевізнику та третім особам всіх витрат і збитків, заподіяних внаслідок відсутності, недостатності або неправильності документів, або недостатності, неповноти, неточності, неправильності чи недостовірності відомостей (включаючи відшкодування збитків, завданих заподіянням шкоди діловій репутації Перевізника, і відшкодування не отриманого Перевізником прибутку).

6.2. При подачі Клієнтом Перевізнику заявки на здійснення перевезення Відправлення від іншого Відправника, Клієнт і Відправник його Відправлення несуть солідарну відповідальність у випадках, передбачених у пункті 6.1 статті 6 цих Правил.

7. Додаткові обмеження на перевезення Відправлень Перевізником

7.1. За вагою, розмірами та вартістю Відправлень при кур'єрській доставці в містах держав-членів СНД і державах Балтії, країн далекого зарубіжжя:

Максимальна вага одного Відправлення (вантажного (багажного місця)) - до 30 кг брутто.

Максимальні розміри одного Відправлення (вантажного (багажного місця)): довжина - 120см, ширина - 50 см, висота - 50 см

7.2. Для міжміського перевезення Відправлень по Україні:

Максимальна вага одного вантажного місця - до 21 кг брутто

Максимальні розміри одного Відправлення (вантажного (багажного місця)):

довжина - до 170см; висота - до 170см; ширина - до 170см

Оголошена вартість одного Відправлення - до 100 000 гривень.

Залежно від способу перевезення Відправлення можлива зміна обмежень по всім вищевказаним параметрам Відправлення (вантажного (багажного місця)) з розрахунком додаткового тарифу.

Можливість доставки Відправлень з параметрами, що перевищують допустимі норми, узгоджується в індивідуальному порядку з представниками «Відділу по роботі з Клієнтами» в найближчому офісі «EXmoto».

8. Порядок оформлення Заявки на перевезення Відправлення

8.1. Для оформлення заявки на перевезення Відправлення Ви можете звернутися в найближчий офіс «EXmoto» і повідомити такі відомості:

8.1.1. найменування та код Вашої компанії, якщо між Вами і Перевізником укладено Договір;

8.1.2. телефон, адреса та ім'я (найменування) Відправника, а також інші необхідні відомості для юридичних осіб (Додаток №4), якщо між Вами і Перевізником раніше не укладено Договір;

8.1.3. Ваші побажання, а також відомості щодо кількості, терміновості, характеристик вмісту Відправлень (вага, обсяг, вид Відправлень, а також характеристики вмісту), часу і місця прийому Відправлень Перевізником (партій Відправлень), часу і місця доставки Відправлень Одержувачу (адреса, контактні телефони та особи Одержувача);

8.1.4. За допомогою диспетчера Перевізника визначитися в оптимальному вигляді необхідних Вам послуг, щодо перевезення кожного конкретного Відправлення та конкретними термінами доставки кожного Відправлення Перевізником, вартості та вигляді оплати перевезення Відправлення.

8.2. У разі необхідності, Вам може бути надано Перевізником письмове підтвердження строку перевезення Відправлення до конкретного пункту призначення і видів наданих при перевезенні Відправлення послуг. Інформацію про терміни перевезення Відправлень в конкретні населені пункти Території обслуговування можна безкоштовно самостійно отримати на сайті Перевізника www.exmoto.com .

8.3. У разі необхідності за додаткову плату Перевізник може Вам надати документарне підтвердження доставки Одержувачу для будь-якого Відправлення (копія Накладної з підписом Одержувача, завірена печаткою Перевізника). Надання в такому випадку копій Накладних з підписом Одержувача в кількості до 3 одиниць здійснюється одним відправленням у відповідності з діючими тарифами Перевізника. Інформацію про дату і час доставки Відправлень, а також осіб, які взяли їх доставку від Перевізника, можна безкоштовно самостійно отримати на сайті Перевізника.

8.4. Виклик кур'єра Перевізника в робочі дні з 8:00 до 18:00 здійснюється безкоштовно.

9. Готовність Відправлення до перевезення. Пакування та маркування Відправлення

9.1. Відправник зобов'язаний самостійно забезпечити достатню цілісну захисну упаковку кожного Відправлення відповідно із характеристиками і габаритами вмісту Відправлення так, щоб забезпечити його збереження і відсутність доступу до нього під час перевезення.

9.2. Відправник зобов'язаний самостійно забезпечити необхідне маркування Відправлення: найменування (прізвище, ім'я та по батькові), точна адреса і контактний телефон Одержувача, а також необхідне стандартне маркірування згідно з характеристиками вмісту Відправлення та його габаритами для безпечного перевезення.

9.3. Спеціальна стандартна упаковка «EXmoto» не у всіх випадках є захисною. Спеціальна стандартна упаковка «EXmoto надається Перевізником за умови відповідності характеристик і габаритів вмісту Відправлення характеристикам стандартної упаковки Перевізника (конверт, пак). Перевізник самостійно за свій рахунок забезпечує доставку стандартної упаковки «EXmoto», а також службове маркування Відправлень, які призначені для міжміських і міжнародних перевезень, відповідно до відомостей щодо характеристик вмісту Відправлення, повідомлених Відправником.

9.4. Для вантажних (багажних) місць Перевізником виконується обтяжка плівкою і окантовка Відправлення.

9.5. Перевізник не несе відповідальності у разі повного або часткового пошкодження, псування Відправлення за умови цілісності його упаковки, а також відсутності її ушкоджень (промокання, вм'ятин). Перевізник не несе відповідальності у разі невідповідності виду упаковки або маркування Відправлення його вмісту і виниклі в результаті цього наслідки, якщо упаковка зроблена або маркування нанесене Відправником.

9.6. Відправлення та супровідні документи до нього повинні бути готові до моменту прибуття кур'єра. Кур'єр може очікувати готовності Відправлення не більше 10 хвилин.

9.7. Кур'єр Перевізника має право огляду вмісту будь-якого Відправлення при прийомі його до перевезення, якщо характер вмісту Відправлення викликає якісь сумніви (підозрілий звук, не відповідає характеру Відправлення, вазі і т.п.). При цьому розкриття проводиться Відправником. Після огляду кур'єр «EXmoto» приймає Відправлення тільки в запечатаному вигляді. У разі необхідності, кур'єр Перевізника має право вимагати від Відправника додаткові документи, що свідчать про характер вантажу який відправляється: сертифікати, ліцензії, гарантійні листи тощо.

9.8. Кур'єру Перевізника забороняється ставити свій підпис у будь-яких внутрішніх документах Відправника на підтвердження прийому-передачі Відправлення, характеру вкладення, його вартості і т.п.

10. Порядок передавання Відправлення  і його приймання Перевізником. Заповнення Накладної та інших супровідних документів

10.1. До передачі Відправлення Перевізнику Відправник зобов'язаний у порядку, встановленому цією статтею  даних Правил, правильно заповнити і завірити Накладну, а також надати необхідні супровідні документи до Відправлення, а в разі використання Клієнтом послуги «Комплектування», надати підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою оригінали документів передбачені пп. 4.6.3. п. 4.6. ст. 4 цих Правил.

10.2. Накладна - Декларація на перевезення Exmoto - встановлена Перевізником форма супровідного перевізного документа для окремого Відправлення. Бланки накладних є документами суворої звітності, кожен з яких має спеціальну технологію виготовлення із засобами захисту від фальсифікації і свій індивідуальний номер, а також положення Разового договору, викладені на її тильній стороні. Форма стандартного бланка Авіанакладної EXmoto наведена в Додатку №5 до цих Правил.

10.3. Відповідно до статті 909 Цивільного кодексу України, статтею 307 Господарського кодексу України та цих Правил Накладна до Відправлення, заповнена Відправником і Перевізником (їх представниками), є підтвердженням угоди між ними про перевезення такого Відправлення відповідно із Правилами та положеннями Разового договору, а також умовами довготермінового договору, якщо він був укладений.

10.4. У Накладній Відправником заповнюються такі графи:

10.4.1. код Відправника. Кожному Клієнту присвоюється Код в інформаційній системі EXmoto. Перевізник не повідомляє код компанії Платника. Клієнт повинен сам зв'язатися з Платником і дізнатися його код.

10.4.2. Вартість Відправлення (Оголошена вартість Відправлення) вказується Відправником в Накладній від 1 гривні («1» у відповідній графі Накладної) до 100000 гривень, з наданням документа, що підтверджує вартість (оригінал або завірена копія мокрою печаткою).

Відправлення без зазначення оголошеної вартості Відправлення прирівнюються до таких, оголошена вартість яких прирівняна до 1 гривні. Відправлення з вартістю понад установлену Перевізником межу не приймаються.

Для Відправлень по Україні з оголошеною вартістю більше 200 гривень  - Відправник повинен сплатити Перевізнику додаткову плату в розмірі: 1% від оголошеної вартості.

Для Відправлень по Світу -  Віправник повинен сплатити Перевізнику додаткову плату в розмірі 2,5% від оголошеної вартості.

10.5. Відправник зобов'язаний до передачі Відправлення Перевізнику приєднати до Накладної або надати в розпорядження Перевізника всі необхідні документи, що підтверджують характеристики вмісту Відправлення [2] та повідомити достатні, повні, точні, правильні і достовірні відомості про надіслані, що вимагаються для виконання митних або інших процедур, пов'язаних з перевезенням Відправлення, а саме: точну адресу і контактний телефон Одержувача; сертифікати, специфікації та інші необхідні документи, які вимагаються митними органами, органами санітарного контролю і т.п. у відповідності з внутрішніми та міжнародними правилами, що діють у державах походження, призначення та транзиту Відправлення; іншу додаткову інформацію, якщо таке обумовлено з Перевізником. Ксерокопії документів і документи з виправленнями Перевізником не приймаються.

11. Вартість перевезення

11.1. Вартість перевезення кожного окремого Відправлення визначається на підставі тарифних ставок, тарифних коефіцієнтів  і індивідуальних корегуючих коефіцієнтів, що встановлюються Перевізником.

11.2. Тарифні ставки по вартості послуг Перевізника надаються в офіційному тарифному додатку або на сайті Перевізника www.exmoto.com . У Додатках № 1, 2, 3 до цих Правил вказані тарифні ставки Перевізника для доставок Відправлень по Україні та міжнародних доставок станом на 03 вересня 2018 року.

11.3. Перевізник має право в односторонньому порядку змінювати тарифні ставки, тарифні коефіцієнти та індивідуальні корегуючі коефіцієнти. Клієнт в усній формі інформується про таку зміну диспетчером Перевізника при реєстрації заявки на перевезення Відправлення, або на вимогу Клієнта - у письмовій формі, якщо інше не обумовлено Сторонами додатково.

11.4. При розрахунку вартості перевезення кожного окремого Відправлення Перевізником застосовуються тарифні ставки, які відповідають таким критеріям:

11.4.1. Конкретна відстань перевезення Відправлення (зона доставки);

11.4.2. Вид наданої Перевізником послуги щодо перевезення такого Відправлення;


[2]

    Кур'єр Перевізника не перевіряє вміст Відправлення на предмет відповідності його вкладення опису в Накладній, а приймає вже упаковане Відправником Відправлення з перевіркою цілісності упаковки. Перевірка вмісту може мати місце виключно за домовленістю з Клієнтом або ініціативою Перевізника у випадках передбачених Правилами.


11.4.3. Вага Відправлення або об'ємна вага Відправлення.

Якщо Відправлення має значний обсяг, але малу фактичну вагу - для розрахунку вартості перевезення такого Відправлення розраховується об'ємна вага Відправлення. Якщо об'ємна вага Відправлення перевищує його фактичну вагу, тарифна ставка для розрахунку вартості перевезення Відправлення визначається, виходячи з об'ємної ваги Відправлення.

Якщо Відправлення складається з декількох вантажних (багажних) місць - порівняння фактичної і об'ємної ваги проводиться для кожного вантажного (багажного) місця. Вантажне (багажне) місце - кінцевий продукт операцій з пакування вмісту Відправлення, який складається з пакувального комплекту та його вмісту, підготовленого для перевезення.

Якщо вагу Відправлення неможливо перевірити на місці його прийому Перевізником, така перевірка може бути проведена в офісі або на складі Перевізника, і при визначенні тарифної ставки для розрахунку вартості перевезення Відправлення буде прийнято до уваги його уточнену вагу.

Формула розрахунку Об’ємної ваги для Відправлень по Україні:

М=(L*W*H)/4000  

Формула розрахунку Об’ємної ваги для Міжнародних Відправлень:

М=(L*W*H)/5000

 

де, L – довжина, см

W – ширина, см

H – висота, см

М = об’ємна вага Вантажного Місця

11.5. У відповідності з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-ІV із змінами та доповненнями, на отриману суму вартості перевезення Відправлення додатково нараховується і сплачується податок на додану вартість (ПДВ).

11.6. Всі інші податки і збори (обов'язкові платежі), у тому числі за сплату митних зборів, якщо вони застосовні і можуть бути понесені і / або були понесені Перевізником під час перевезення Відправлення, є додатковими виплатами і не включаються у вартість перевезення кожного окремого Відправлення, а оплачуються

Перевізнику на підставі окремого виставленого рахунку-фактури, Відправником або Одержувачем, на вимогу         Перевізника Клієнт зобов'язаний в зазначені терміни сплатити такі додаткові виплати або забезпечити оплату даних виплат Одержувачем відправлень Клієнта.

12. Порядок сплати Клієнтом послуг Перевізника за перевезення Відправлення

12.1. Оплата виконуваних Перевізником перевезень Відправлень здійснюється Клієнтом шляхом готівкового або безготівкового розрахунку.

12.2. При готівковому розрахунку після заповнення Накладної, Відправник сплачує Перевізнику перевезення Відправлення готівкою, про що робиться відмітка в Накладній.

12.3. При готівковому і безготівковому розрахунку вартість  перевезення кожного окремого Відправлення розраховується у гривнях, шляхом помноження тарифної ставки Перевізника, яка діяла на момент прийому ним Відправлення для доставки на індивідуальний корегуючий коефіцієнт для кожного конкретного типу послуги (якщо про нього є домовленість Сторін), а також нарахування ПДВ на розраховану вартість Перевезення.

      Порядок, строки надання та вартість додаткових послуг сортування, пакування, маркування Відправлень, що надаються Перевізником за замовленням Клієнта, визначається додатково відповідно до тарифних ставок Перевізника.

12.4. Безготівковий розрахунок по оплаті Перевізнику вартості перевезення Відправлень здійснюється тільки особами (Клієнтами), які уклали Договір з Перевізником або його представниками.

12.5. Оплата виконаних Перевізником перевезень Відправлень згідно з цими Правилами та Договором, якщо такий укладено, здійснюється Клієнтом або зазначеним іншим Відправником Платником в повному обсязі на підставі рахунків-фактур, не пізніше п'яти банківських днів після надходження рахунків. Рахунки-фактури для оплати наданих за цим Договором Перевізником Клієнту послуг виставляються Перевізником в останній день кожного місяця поточного календарного року відповідно до Накладних і доставляються Платнику протягом трьох робочих днів якщо договором та іншими угодами не передбачено інше. Перевізник веде облік погашення заборгованості Клієнта згідно з порядком послідовності виставлених Перевізником рахунків-фактур.

12.6. Клієнт/Платник протягом трьох робочих днів після отримання рахунку-фактури та Акта прийому-передачі наданих послуг, зобов'язаний його акцептувати або дати вмотивовану письмову відмову від прийняття або свої зауваження. У випадку не надання Перевізнику у встановлений п. 12.5. статті 12 цих Правил термін, який дається Клієнту, Платнику для оплати за послуги транспортно-експедиційного обслуговування і кур'єрської доставки відправлень, мотивованої відмови чи зауважень щодо Акта прийому-передачі наданих послуг та / або виставленого рахунку-фактури, такий Акт вважається акцептованим Клієнтом і останній зобов'язаний здійснити оплату за надані послуги транспортно-експедиційного обслуговування і кур'єрської доставки відправлень у строки та порядку встановленими цими Правилами.

13. Оплата послуг перевезення Одержувачем

13.1. Відправник або Клієнт, який подав заявку на здійснення перевезення Відправлення, може при дотриманні порядку, встановленого статтею 13 даних Правил, дати Перевізнику інструкції про стягування оплати за перевезення Відправлення з Одержувача. У такому випадку при відмові або нездатності Одержувача зробити оплату, не оплати Відправлення в термін, зазначений у рахунку Відправник/Клієнт є відповідальним за оплату перевезення Відправлення (стаття 14 цих Правил).

13.2. Якщо у Відправника укладений Договір з Перевізником, а Одержувач відмовляється оплачувати перевезення Відправлення, всі обов'язки по оплаті покладаються на Відправника.

13.3. З приводу можливості оплати перевезення Відправлення Одержувачем консультуйтеся з Агентом по роботі з Клієнтами в найближчому офісі «EXmoto».

13.4. Якщо Одержувачем не укладено Договір з Перевізником і під час доставки він не може оплатити перевезення Відправлення готівкою, то Перевізник має право затримати доставку Відправлення до оплати його перевезення.

14.  Відповідальність за оплату послуг Перевізника                                                                     

14.1. В силу цих Правил, Договору та законодавства України Відправник/Клієнт є відповідальним за оплату в повному обсязі всіх витрат Перевізника, включаючи транспортні витрати, всі податки і збори (обов'язкові платежі), в тому числі за сплату митних зборів, якщо вони застосовні, а також пеню, неустойки, штрафи, судові та інші юридичні витрати, вартість повернення, зберігання і пересилки Відправлення.

14.2. У разі несвоєчасної оплати або не оплати вартості перевезень Відправлень, які підлягають сплаті Клієнтом або іншим Платником, останні в установленому чинним законодавством України порядку зобов'язані сплатити Перевізнику пеню за кожний прострочений календарний день у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від загальної суми простроченого платежу.

15. Строки перевезення Відправлень Перевізником

15.1. Гарантовані строки доставки Відправлень Перевізником «гарантована доставка» залежно від виду надаваних послуг і відстані перевезення Відправлення вказані в статті 4 цих Правил, а також на сайті Перевізника www.exmoto.com .

15.2. Гарантовані строки доставки конкретного Відправлення уточняються диспетчером Перевізника при прийомі заявки на перевезення Відправлення.

15.3. Реальні строки доставки Відправлень Перевізником можуть бути менше гарантованих термінів. Інформацію про реальний термін доставки Вашого Відправлення (а також точний час і Одержувача) можливо самостійно отримати на сайті, або за телефоном гарячої лінії Перевізника.

15.4. Всі оригінали документів зберігаються Перевізником 3 (три) місяці.

15.5. За письмовим запитом Клієнта Перевізник може надати копії Накладних на перевезення його Відправлення або інших документів. У таких випадках Перевізнику виплачується додатковий платіж за надання до 3-х копій Накладних в одному відправленні. Такий додатковий платіж розраховується, виходячи з тарифної ставки в розмірі вартості доставки Відправлення за стандартними умовами встановленими цими Правилами.

15.6. Підлягають додатковому уточненню в процесі перевезення терміни доставки для відправлень в населені пункти передбачені приміткою 1 ст. 4 цих Правил.

15.7. Обчислення строків доставки Відправлень проводиться за загальним правилом відповідно до ст. 253 Цивільного кодексу України. Першим днем обчислення строку доставки є день, наступний за днем в якому було здійснено прийняття Відправлення Кур'єром Перевізника.

16. Гарантії своєчасності доставки Відправлень

16.1. Перевізник гарантує своєчасну доставку кожного конкретного Відправлення відповідно до Правил та термінами, вказаними диспетчером при прийомі заявки на його перевезення в залежності від виду послуг. Винятком з такої гарантії Перевізника є обставини непереборної сили (форс-мажор) і обставинами, що не залежать від нашої компанії (пункти 22.4 і 22.5. Статті 22 і стаття 23 цих Правил, а також пункти 5.7 та 5.8. статті 5 та стаття 6 Договору , якщо він був укладений з Перевізником), наявність непогашеної заборгованості Клієнта перед Перевізником, доставка Відправлень в населені пункти передбачені приміткою 1 ст. 4 цих Правил.

16.2. Порушення строку доставки Відправлення підтверджується Одержувачем в момент доставки Відправлення записом у Накладній або шляхом складання Акту з місцевим із представником Перевізника.

16.3. У разі порушення термінів доставки Відправлення з вини Перевізника, його агентів і контрагентів, питання про відшкодування Клієнту сплаченої вартості перевезення такого Відправлення розглядається відділом «Обслуговування клієнтів».

16.4. Після виконання Перевізником першої спроби доставки Відправлення, яка виявилася невдалою з причин, вказаних в пункті 22.5 статті 22 цих Правил, зобов'язання Перевізника щодо дотримання терміну доставки вважаються виконаними. Терміни, способи, повнота, послідовність, необхідність всіх подальших дій Перевізника щодо розшуку дійсного місцезнаходження Одержувача, своєчасність і достовірність подачі інформації про такі відправлення уповноваженим особам, кількість подальших спроб доставки - складаються виключно в компетенції Перевізника і не можуть бути предметом претензій, позовів з боку клієнта, Відправника, Одержувача, інших зацікавлених осіб.

17. Порядок здійснення доставки Відправлень

17.1. Кількість спроб здійснення доставки Відправлення.

17.1.1. У разі якщо кур'єр Перевізника не зміг здійснити доставку Відправлення з першої спроби з незалежних від нього причинами, то друга спроба доставити Відправлення буде зроблена з додатковою оплатою.

17.1.2. У разі неможливості визначення місцезнаходження отримувача згідно з даними, вказаними Відправником в Накладній, або виявлення Перевізником інших причин неможливості своєчасної доставки або неможливості доставки Відправлення Одержувачу, Перевізник протягом 1 (одного) робочого дня з моменту закінчення термінів доставки Відправлення повідомляє про це Відправника. Відправник повинен прийняти рішення про знищення Відправлення, його повернення або доставки за іншим адресом. Повернення, зберігання і знищення Відправлення здійснюються за рахунок Відправника.

17.2. Зміна адреси Одержувача Відправлення.

17.2.1. У разі якщо кур'єр Перевізника не зміг доставити якесь Відправлення з причини неправильно вказаної Відправником адреси Одержувача, уповноважений співробітник «EXmoto» звертається до Відправника з проханням уточнити або змінити адресу Одержувача.

17.2.2. Представники «EXmoto» можуть самостійно з'ясувати нову адресу Одержувача і здійснити доставку за зміненою адресою Одержувача.

17.2.3. За здійснення в межах України доставки кожного конкретного Відправлення по зміненій адресі Відправник, або вказаний ним Платник, зобов'язаний сплатити Перевізнику додаткову оплату по тарифу нового Відправлення.  Вартість переадресації визначається згідно діючих тарифів Перевізника відповідно до Додатку № 1.

17.2.4. При здійсненні в межах держав-членів СНД і держав Балтії доставки кожного конкретного Відправлення за зміненою адресою, Відправник або вказаний ним Платник, зобов'язаний сплатити Перевізнику додаткову оплату по тарифу нового Відправлення. Вартість переадресації визначається згідно діючих тарифів Перевізника відповідно до Додатків № 2, 3.

18. Відмова від перевезення та припинення доставки Відправлень Перевізником.

18.1. Перевізник може відмовитися від перевезення або припинити здійснення доставки Відправлення, якщо:

18.1.1. Перевезення такого Відправлення не провадиться Перевізником (стаття 5 цих Правил) або підпадає під додаткові обмеження Перевізника за вагою, розмірами або вартості Відправлень (стаття 7 цих Правил);

18.1.2. Доставка Відправлення Одержувачу не може бути здійснена кур'єром Перевізника з другої спроби з не залежних від Перевізника причин;

18.1.3. Одержувач відмовляється прийняти Відправлення (підпункт 22.5.2 пункту 22.5 статті 22 цих Правил);

18.2. Відправник несе повну відповідальність за оплату всіх витрат, викликаних таким припиненням доставки, включаючи пересилання, зберігання і повернення Відправлення, а також сплату податків і мит, якщо вони застосовні (стаття 14 цих Правил).

18.3. У разі не витребування Відправлення Одержувачем (або в разі неможливості доставки за належною адресою не з вини Виконавця), Виконавець повідомляє Клієнта засобами поштового, мобільного, кур'єрського зв'язку, - про знаходження Відправлення в місці призначення, з вимогою розпорядитися ним. У разі, якщо протягом 7 (семи) календарних днів з дати відправки Відправлення, Клієнт не виявить наміри розпорядитися Відправленням, - Перевізник бере на зберігання або повертає Відправлення Відправнику. Зберігання та повернення Відправлення  платне, згідно тарифів зазначених у Додатках №№ 1-3.

У випадку настання обставин, передбачених цим підпунктом Правил, Перевізник здійснює зберігання Відправлення Клієнта безоплатно строком не більше 7 календарних днів з моменту прийняття Відправлення Перевізником для доставки по м. Києву (при доставці Відправлень в інші регіональні центри України даний строк становить 6 календарних днів з моменту прийняття Відправлення Перевізником). Якщо протягом зазначених строків Клієнтом не буде надано Перевізнику додаткових вказівок щодо такого Відправлення (повернення, утилізація, зміна адреси Одержувача тощо), Перевізник вправі за власним розсудом прийняти Відправлення на зберігання або здійснити повернення такого Відправлення Клієнту або Відправнику. Оплата вартості повернення Відправлення Клієнту або Відправнику, а також оплата вартості зберігання Відправлення Клієнта Перевізником понад 7 денний термін здійснюється Клієнтом у повному обсязі.

 

19. Митне і санітарне оформлення Відправлень Перевізником

19.1. При здійсненні міжнародного перевезення Відправлення Перевізник надає послуги з митного оформлення тільки Відправлень, що містять неконтрактні вантажі, оголошена вартість яких не перевищує 100 доларів США. У разі необхідності митного, а також санітарного оформлення вищевказаних Відправлень Перевізником при здійсненні їх перевезення, Клієнт зобов'язаний своєчасно надати Перевізнику всі необхідні документи для оформлення та дотримання чинних нормативно-правових актів, що регулюють митні та зовнішньоекономічні (експортно-імпортні) процедури, порядок здійснення санітарного контролю .

19.2. Перевізник не несе відповідальності перед Клієнтом або третьою особою за дотримання термінів доставки Відправлення в разі невиконання Клієнтом умов, описаних в даній статті цих Правил, або якщо його Відправлення затримано митними або іншими органами державної влади.

20. Необхідні супровідні документи.

20.1. Для міжнародного перевезення Відправлення, в тому числі між державами-членами СНД і Балтії, країн далекого зарубіжжя якщо таке Відправлення, незалежно від його ваги, містить не тільки документи, Клієнт та / або інший Відправник його Відправлень не пізніше моменту передачі Відправлень Перевізнику зобов'язані надати наступні супровідні документи:

20.1.1. Лист на митницю;

20.1.2. Інвойс (оформляється англійською мовою);

20.1.3. У разі необхідності - доручення, яким Перевізник уповноважений представляти Клієнта, що виступає в якості Відправника або Одержувача щодо до перевезення окремого Відправлення, по будь-яких питань митного та санітарного оформлення зовнішньоекономічних (експортних / імпортних) Відправлень EXmoto.

20.2. Листи на митницю і інвойси друкуються на фірмовому бланку компанії Відправника, доручення складається та засвідчується у порядку, встановленому чинним законодавством України. Ксерокопії документів і документи з виправленнями Перевізником не приймаються.

20.3. Зразки листа на митницю, інвойсу або доручення можна отримати у відділі «Обслуговування клієнтів» Перевізника.

20.4. Перевізник не несе відповідальності за несвоєчасність доставки або недоставку Відправлень, що підлягають міжнародному перевезенню, якщо вони мали місце з причини недостатності, некомплектності або невідповідності необхідних супровідних документів, а також недостатності, неповноти, неточності, неправильності чи недостовірності зазначених у них відомостей.

21. Пошкодження, псування, затримки і втрата Відправлення, гарантії схоронності Відправлення

21.1. EXmoto як Перевізник несе відповідальність за збереження вмісту Відправлення в межах вартості, заявленої Відправником при оформленні Накладної (оголошеної вартості Відправлення), або його фактичної вартості, якщо Перевізник доведе, що фактична вартість Відправлення менше його оголошеної вартості. Винятком є обставини непереборної сили (форс-мажор (стаття 23 цих Правил і випадки, передбачені статтею 6 Договору, якщо він був укладений з Перевізником)), а також обставини, згадані в пунктах 22.4 та 22.5. статті 22 цих Правил, а також пунктах 5.7 та 5.8. статті 5 Договору, якщо він був укладений з Перевізником.

21.2. Умовою збереження Відправлення вважається доставка Відправлення без порушення його упаковки.

21.3. Незбереження (ушкодження, псування) Відправлення повинна бути зафіксована та підтверджена при доставці такого Відправлення Одержувачу в Акті про Пошкодження (Додаток №7), підписаному Перевізником і Одержувачем, де описується стан упаковки інша інформація про вантаж котра має істотне значення, а також відповідними записами в Накладній до такого Відправлення.

21.4. Клієнт або інший Відправник або Одержувач його Відправлення мають право вважати Відправлення загубленим, і вимагати від Перевізника відшкодування за втрату Відправлення, якщо це Відправлення не було доставлено Одержувачу на його вимогу: при міському і приміському перевезенні - протягом 10 днів з дня прийняття Відправлення Перевізником (якщо інші строки та терміни перевезення не встановлені в Правилах), при міжміському перевезенні - протягом 30 днів після закінчення терміну доставки, та розшук Відправлення Перевізником не приніс позитивних результатів. Перевізник здійснює розшук Відправлення не більше 30 календарних днів від розрахункової дати доставки Відправлення.

21.5. Втрата / пошкодження Відправлення фіксується і підтверджується листом Перевізника Відправникові або Актом пошкодження / Актом втрати (Додатки № 7, 8), складеним і підписаним Відправником/Клієнтом чи Одержувачем і Перевізником.

22. Відповідальність Перевізника та її обмеження. 

22.1. Перевізник несе тільки матеріальну відповідальність у відношенні здійснення перевезення кожного окремого Відправлення, ввіреного йому Відправником, і тільки в частині неналежного виконання зобов'язань Перевізника, передбачених цими Правилами та Договором (якщо він укладений з Перевізником), що виник з його вини або вини його контрагентів, а саме : за недотримання терміну доставки, часткову або повну втрату, недостачу, пошкодження або псування кожного окремого Відправлення, - з моменту передачі Відправлення та підписання бланка Накладної Відправником і до моменту доставки Відправлення «до дверей» Одержувача, тобто до моменту підписання Одержувачем бланка Накладної.

         Обставини, які можуть служити підставою для матеріальної відповідальності Перевізника, підтверджуються записами в Накладній і Акті про пошкодження, який підписується Відправником/Клієнтом чи Одержувачем і агентом Перевізника/Перевізником в момент доставки Відправлення, або Акті втрати, підписаному відповідно.

22.2. ПЕРЕВІЗНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за позадоговірні зобов'язання (зобов'язання, не передбачені угодою з Перевізником про перевезення Відправлення) Клієнта, включаючи також Відправника, Одержувача із ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ВМІСТОМ ВІДПРАВЛЕННЯ АБО ЧАСОМ ЙОГО ОТРИМАННЯ.

22.3. Перевізник звільняється від відповідальності, коли часткова або повна втрата, пошкодження або псування Відправлення є наслідком особливого ризику:

22.3.1. З використанням відкритих або не критих транспортних засобів, якщо таке використання було спеціально обумовлено і зазначено Відправником в Накладній;

22.3.2. З відсутністю або ушкодженням упаковки Відправлень, за своєю природою схильних пошкодження або псування без упаковки, або незадовільною або неналежною упаковкою їх Відправником;

22.3.3. З переміщенням, навантаженням, розміщенням або вивантаженням Відправлення Відправником або Одержувачем, або особами, що діють від їхнього імені;

22.3.4. З природою деяких Відправлень, схильних через властивості, обумовлені їх природою, до повної або часткової загибелі, пошкодження або псування, зокрема, схильних поломці, бою, іржавіння, раптового гниття, усушки, витоку, випаровуванню, нормальної втрати ваги або нападу паразитів і гризунів;

22.3.5. З недостатністю або незадовільністю маркування або нумерації вантажних місць Відправником.

22.4. Перевізник не несе відповідальності за часткову або повну втрату, пошкодження або псування Відправлення, недотримання терміну його доставки, ненадання чи несвоєчасне надання інформації про хід перевезення Відправлення, якщо це було викликано обставинами, які виникли не з вини Перевізника, знаходилися поза його контролем і яким останній не міг запобігти. Такі обставини включають в себе, але не обмежуються наступними:

22.4.1. Затримки, у тому числі шляхові, або відміни авіарейсів, рейсів інших видів транспорту по метеорологічним або технічним причинам, тимчасові припинення або обмеження перевезення вантажів по певних шляхах, зміна графіка роботи у святкові або вихідні дні;

22.4.2. Екстремальні погодні умови, аварійні відключення інженерних комунікацій, пошкодження транспортних комунікацій;

22.4.3. Вчинення третіми особами правопорушень стосовно безпеки руху та експлуатації транспорту, транспортні катастрофи;

22.4.4. Нормативно-правові акти органів державної влади України та їх службових осіб, а також дії (бездіяльності), службова недбалість, перевищення влади або службових повноважень, зловживання владою або службовим становищем службовими особами державних органів, включаючи також і митні органи, органи санітарного контролю.

22.5. Перевізник не несе відповідальності за порушення порядку та / або строків доставки Відправлення, що виникли не з його вини, і викликані:

22.5.1. Невиконанням або неналежним виконанням відповідними особами зобов'язань, передбачених пунктом 5.5 статті 5, пунктами 10.1 і 10.5 статті 10, статтею 20 цих Правил, а також підпунктами 3.2.3 та 3.2.6 пункту 3.2, підпунктом 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Договору, якщо він укладений з Перевізником;

22.5.2. Неможливістю доставки Відправлення Одержувачу в момент виконання доставки Перевізником, у тому числі: відмова Одержувача від отримання Відправлення (включаючи випадки відмови Одержувача письмово підтвердити свою відмову від отримання Відправлення); перенесення Одержувачем доставки Відправлення на іншу дату, заявлену Перевізнику в письмовій або усній формі; відсутність Одержувача за адресою, вказаною в Накладній; неможливістю визначити місцезнаходження Одержувача згідно даним, зазначеним у Накладній, неробочий день, обмеження пропускного режиму в місцезнаходженні Одержувача.

22.5.3. Відмовою Одержувача-Платника при доставці Відправлення надати гарантійний лист про оплату або оплатити перевезення готівкою або безготівковим платежем через Ощадбанк України. Доставка Відправлення може бути затримана до погодження з Клієнтом (Відправником і Одержувачем або іншим Платником) питання оплати перевезення Відправлення або прийняття Клієнтом рішення про повернення або знищення Відправлення.

22.6. У разі недотримання гарантованого терміну доставки Відправлення, Перевізник відшкодовує Платнику 50% (п’ятдесят) від вартості оплачених останнім і наданих за цим Договором послуг Перевізника щодо доставки такого Відправлення, якщо Сторонами не було обумовлено інше.

22.7. У разі часткової чи повної втрати Відправлення Перевізник несе відповідальність у розмірі вартості Відправлення або його втраченої частини, визначеної виходячи з оголошеної вартості Відправлення, або його фактичної вартості, якщо Перевізник доведе, що остання менше оголошеної вартості Відправлення.

22.8. У разі пошкодження або псування Відправлення Перевізник несе відповідальність у розмірі суми, на яку зменшилася оголошена вартість Відправлення, або його фактична вартість, якщо Перевізник доведе, що остання менше оголошеної вартості Відправлення.

22.9. У кожному випадку розмір матеріальної відповідальності Перевізника за часткову або повну втрату, пошкодження або псування Відправлення визначається за домовленістю Сторін, але не може перевищувати вартості Відправлення, оголошеної і зазначеної Відправником у відповідній графі Накладної «Оголошена вартість», або фактичної вартості вмісту Відправлення, якщо Перевізник доведе, що остання менше оголошеної вартості Відправлення.

22.10. Не підлягають відшкодуванню Перевізником:

22.10.1. Суми застосованих до Відправлення додаткових тарифів (крім безпосередньо пов'язаних з виконанням терміну доставки - у разі порушення строку доставки Відправлення);

22.10.2. Додаткова оплата за оголошення вартості Відправлення;

22.10.3. Суми застосованих до вартості послуг Перевізника з перевезення Відправлення, податків і зборів (обов'язкових платежів), а також інші суми, сплачені Перевізником у зв'язку з перевезенням Відправлення.

23. Звільнення від відповідальності учасників перевезення/обставин нездоланної сили (форс-мажорні обставин)

23.1 Учасники перевезення Відправлення повністю або частково звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо це викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійних лих (аномальні погодні умови, бур, циклонів, повеней, пожеж, землетрусів , епідемій, епізоотій тощо), війни, терористичних актів, військових дій будь-якого характеру, оголошення надзвичайного стану, нормативно-правових актів органів державної влади, блокад, масових заворушень, страйків, аварій та інших причин зупинок господарської діяльності цих учасників і їхніх агентів, а також дією інших подій надзвичайного характеру та їх наслідками, які виникли після набрання ними правовідносини з перевезення Відправлення та / або укладення Договору, знаходяться поза контролем учасників перевезення відправлень, безпосередньо перешкоджають належному виконанню цими учасниками договірних зобов'язань

        При цьому термін виконання учасником перевезення Відправлення зобов'язань за цим Договором змінюється відповідно до часу дії таких обставин та їх наслідків.

23.2. Учасник перевезення Відправлення, який піддався дії форс-мажорних обставин, у дводенний строк з моменту їх настання повинен повідомити у письмовій формі інших учасників перевезення Відправлення про виникнення, вид, можливу тривалість дії таких обставин та їх наслідків, а також про його зобов'язання за цим Договором, які не можуть бути виконаними у зв'язку з настанням обставин непереборної сили. Якщо учасник перевезення Відправлення, який піддався дії обставин непереборної сили, які перешкоджають виконанню зобов'язань за цими Правилами та / або Договором, своєчасно в установленому порядку не повідомить про виникнення вищезазначених обставин, він позбудеться права посилатися на них, крім випадків, коли власне ці обставини перешкоджали відправці зазначеного повідомлення.

23.3. Для учасників перевезення Відправлення достатнім підтвердженням настання форс-мажорних обставин (крім загальновідомих) буде акт або інший документ Торгово-промислової палати або рішення суду держави того учасника перевезення Відправлення, виконання зобов'язань за даними Правилами перевезення Відправлень та / або Договором якого перешкоджають форс-мажорні обставини, наданий останнім іншим учасникам перевезення Відправлення.

24. Процедура подачі претензій, політика їх розгляду. Порядок і строки врегулювання розбіжностей і спорів учасників перевезень Відправлення

24.1. Перевізник високо цінує кожного свого Клієнта і з великою увагою ставиться до всіх побажань щодо удосконалення якості обслуговування, або претензіям.

24.2. Перевізником створений спеціальний «Відділ по роботі з клієнтами», співробітники якого розглядають всі побажання, претензії та позови наших клієнтів щодо якості та ефективності наданих Перевізником послуг.

24.3. Відповідно до статті 5 Господарського процесуального кодексу України, статтею 315 Господарського кодексу України та статті 925 Цивільного кодексу України, до пред'явлення Перевізнику позову, який випливає з перевезення Відправлення, обов'язкове пред'явлення йому претензії.

24.4. У разі доставки пошкодженого, зіпсованого Відправлення або його простроченої доставки, а також часткової або повної втрати Відправлення, учасник перевезення такого Відправлення (Відправник, Одержувач, Платник) може в порядку, встановленому чинним законодавством України, пред'явити Перевізнику претензію.

24.5. Претензія Перевізнику подається Клієнтом у письмовій формі не пізніше 6 (шести) календарних місяців відповідно:

- з дня доставки Відправлення;

- спливу гарантованого терміну доставки Відправлення;

- з дня встановлення Сторонами перевезення Відправлення в передбаченому цими Правилами порядку факту втрати Відправлення (складання Акту втрати / пошкодження).

24.6. Претензії подаються у відділ «Обслуговування клієнтів» Перевізника рекомендованим або цінним листом чи вручаються під розписку.

24.7. Претензії подаються Перевізнику письмово і підписуються уповноваженою особою підприємства, товариства, установи, організації, а також підлягають обов'язковій реєстрації у встановленому порядку. Фізичні особи можуть вислати лист зі своїми побажаннями і претензіями по факсу або електронною поштою.

24.8. Разом з претензією подається копія Накладної, а також копії всіх документів, що підтверджують факт порушення умов перевезення Відправлення передбачених цими Правилами, а також ст. 6 Господарського процесуального кодексу України.

24.9. У разі пошкодження або псування Відправлення, а також часткової або повної втрати вмісту Відправлення, Клієнт або інший учасник перевезення Відправлення, що подає претензію, зобов'язаний також надати Перевізнику всю оригінальну упаковку і вміст Відправлення для проведення розслідування причин пошкодження Відправлення. Така претензія подається Перевізнику не пізніше сорока п'яти днів.

24.10. У разі відсутності Акту про пошкодження та відповідних записів у Накладній, Акту втрати, неповноти або неточності відомостей в них, що мають істотне значення, претензії про пошкодження, псування, втрату Відправлення не приймаються, і Перевізник повністю звільняється від відповідальності.

24.11. У відповідності з цими Правилами та статтею 315 Господарського кодексу України, Перевізник зобов'язаний розглянути заявлену Клієнтом претензію і повідомити її заявника про її визнання (повну або часткову) чи її відхиленні не пізніше 3 (трьох) місяців, а при перевезенні Відправлень у прямому та змішаному сполученні - не пізніше 6 (шести) місяців.

24.12. Наша компанія завжди готова ознайомитися з Вашою думкою і буде вдячна кожному Клієнту, який знайде час, щоб повідомити про свої побажання щодо наданих Перевізником послуг.

24.13. Всі розбіжності та суперечки, які виникатимуть у зв'язку з виконанням Сторонами перевезення Відправлення умов цих Правил та Договору, вирішуються шляхом проведення дружніх переговорів.

24.14. У випадку не досягнення Сторонами перевезення Відправлення згоди, щодо спірних питань в результаті переговорів, у тому числі повної або часткової відмови Перевізника задовольнити претензію, будь-яка із Сторін в установленому порядку може передати такий спір на розгляд і вирішення в господарський суд відповідно до чинного законодавства України.

24.15. Згідно зі статтею 315 Господарського кодексу України, у випадках повної або часткової відмови Перевізника задовольнити претензію або неодержання від перевізника відповіді на претензію у встановлений термін, Клієнт має право пред'явити позов до Перевізника. У відповідності з цими Правилами та статтею 315 Господарського кодексу України відлік терміну позовної давності починається з дня отримання відповіді Перевізника на претензію або з дня закінчення строку, встановленого для відповіді. До вимог, що випливають із договору транспортно-експедиційного обслуговування і кур'єрської доставки Відправлень Перевізником, застосовується законодавчо встановлений строк позовної давності.

24.16. У випадках міжнародних перевезень Відправлень, терміни подачі претензій Перевізнику, їх розгляду останнім, а також строки позовної давності та порядок заяви рекламацій визначаються відповідно до положень міжнародних договорів та угод України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що регулюють правовідносини перевезення відповідними видами транспорту конкретного Відправлення, щодо якого виник спір, а також транспортними кодексами (статутами).

25. Прикінцеві положення

25.1. Правовідносини Сторін перевезення Відправлення, що виникають у зв'язку з виконанням умов цих Правил або / та Договору, які не регламентовані ними, регулюються відповідно до чинного законодавства України (зокрема, але не виключно: Главою 32 Господарського кодексу України, Главами 63-65 Цивільного кодексу України, Господарським процесуальним кодексом України, цивільним процесуальним кодексом України, міжнародними договорами та угодами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України), а також міжнародними і внутрішньодержавними правил, що діють в державах відправлення, транзиту і призначення відправлення, іншими нормативно-правовими актами що регулюють правовідносини сторін.


 

Додаток № 1. Тарифи по Україні 

«16/01/2023»                                                                                                                                                                         м. Київ

 

Додаток № 1 до Договору транспортно-експедиційного обслуговування

та кур’єрської доставки відправлень №НОМЕР ДОГОВОРА

 

Клієнт:Товариство з обмеженою відповідальністю, в особі ПосадаПІБ керівника, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

Перевізник:Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Мото Україна», в особі Директора Свердленка Олександра Сергійовича який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, - разом в подальшому іменовані «Сторони», уклали цю угоду (Додаток № 1) до Договору транспортно-експедиційного обслуговування та кур’єрської доставки відправлень № НОМЕР ДОГОВОРУ (надалі – «Договір») від 16/01/2023 про нижчевикладене:

 

 

 

 1. Перевізник надає Клієнтові тарифи на перевезення ВідправлСторін про інше.
 2. Дані умови оплати діють з 16/01/2023 по 16/01/2024.
 3. ень, що зазначені нижче
 4. Перевізник має право в односторонньому порядку змінювати тарифні ставки, індивідуальні корегуючи коефіцієнти та паливну надбавку. Клієнт інформується про таку зміну при реєстрації замовлення доставки Відправлення в усній формі диспетчером Перевізника, або на вимогу Клієнта -у письмовій формі, якщо немає додаткової домовленості

3.1.Доставка по Україні та місту.

 

0-Зона

Обласні центри

1-Зона

Міста супутники

2-Зона

Райцентри

Стандарт

Доставка  в 0-зону (обласні центри України): 1-2 робочих дні до 18:00, доставка з регіону в регіон: +1 робочий день Доставка в 1-Зону та 2-Зону: 1- 3 робочі дні.

Експрес

Доставка на наступний робочий день до 14:00 в обласні центри України.

Супер Експрес

Доставка «день в день» по місту Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро.

формат «Конверт»

Документарне відправлення фактичною або об’ємною вагою до 1 кг, вкладення якого може бути належно упаковане у конверт (ширина-25*довжина-35* товщина-1 см).

формат «Посилка»

Відправлення, фактична або об’ємна вага якого не перевищує 10 кг, максимальна довжина однієї із сторін – 30 см.

формат «Вантаж»

Відправлення, загальна фактична або об’ємна вага якого не перевищує 1500 кг., вимір по найбільшій зі сторін окремого місця до 180 см. Відправлення, які  перевищують  вказані параметри розраховуються індивідуально.

формат «Палета»

Відправлення, цілісне або згруповане, закріплене на піддоні та загорнуте в стретч-плівку або інший матеріал, що забезпечує цілісність укладки.

Дані про міста та країни обслуговування компанії Exmoto щомісячно оновлюються на сайті www.exmoto.com або за телефоном 0-800-503-503 безкоштовно по Україні.

Формат «Конверт». Тариф.

Відправлення по місту та області

Відправлення по Україні

 

Вага, кг

Зона відправки

Зона доставки

Вага, кг

Зона відправки

Зона доставки

 

Від

До

Від

До

 

0-Зона

1-Зона

2-Зона

0-Зона

1-Зона

2-Зона

 

«Конверт» Стандарт

«Конверт» Стандарт

 

0,01

1

0-Зона

108

123

132

0,01

1

0-Зона

121

136

145

 

1-Зона

123

138

147

1-Зона

136

151

160

 

2-Зона

132

147

156

2-Зона

145

160

169

 

«Конверт» Експрес

«Конверт» Експрес

 

0,01

1

0-Зона

192

-

-

0,01

1

0-Зона

205

-

-

 

«Конверт» СуперЕкспрес

   

0,01

1

0-Зона

292

-

-

 

Формат «Посилка». Тариф.

Відправлення по місту та області

Відправлення по Україні

 

Вага, кг

Зона відправки

Зона доставки

Вага, кг

Зона відправки

Зона доставки

 

Від

До

Від

До

 

0-Зона

1-Зона

2-Зона

0-Зона

1-Зона

2-Зона

 

«Посилка» Стандарт

«Посилка» Стандарт

 

0,01

1

0-Зона

124

140

160

0,01

1

0-Зона

140

156

176

 

1-Зона

140

156

176

1-Зона

156

172

192

 

2-Зона

160

176

196

2-Зона

176

192

212

 

1

2

0-Зона

130

147

165

1

2

0-Зона

146

163

181

 

1-Зона

147

164

182

1-Зона

163

180

198

 

2-Зона

165

182

200

2-Зона

181

198

216

 

2

10

0-Зона

148

169

178

2

10

0-Зона

164

185

194

 

1-Зона

169

190

199

1-Зона

185

206

215

 

2-Зона

178

199

208

2-Зона

194

215

224

 

«Посилка» Експрес

«Посилка» Експрес

 

0,01

10

0-Зона

216

-

-

0,01

10

0-Зона

232

-

-

 

Відправлення по місту та області

 

 

Вага, кг

Зона відправки

Зона доставки

 

 

Від

До

 

 

0-Зона

1-Зона

2-Зона

 

 

«Посилка» СуперЕкспрес

 

 

0,01

10

0-Зона

292

-

-

 

 

Формат «Вантаж». Тариф.

Відправлення по місту та області

Відправлення по Україні

 

Стандарт

Стандарт

 

Вага, кг

Зона відправки

Зона доставки

Вага, кг

Зона відправки

Зона доставки

 

Від

До

Від

До

 

0-Зона

1-Зона

2-Зона

0-Зона

1-Зона

2-Зона

 
0 20 0-Зона 180 195 240 0 20 0-Зона 270 285 330  
1-Зона 195 210 255 1-Зона 285 300 345  
2-Зона 240 255 300 2-Зона 330 345 390  

21

31

0-Зона

324

342

372

21

31

0-Зона

414

432

462

 

1-Зона

342

360

390

1-Зона

432

450

480

 

2-Зона

372

390

420

2-Зона

462

480

510

 

за кожний наступний кг

0-Зона

7

8

9

за кожний наступний кг

0-Зона

7

8

9

 

1-Зона

8

9

9,5

1-Зона

8

9

9,5

 

2-Зона

8,5

9,5

10

2-Зона

8,5

9,5

10

 

Формат «Палета». Тариф за узгодженням

3..2. Тариф на доупакування:

  - Кур’єрський конверт- 9,00 грн. з ПДВ

  - Кур’єрський пакет- 9,00 грн. з ПДВ

Також є додатковий тариф за стрейчування, сортування, друкувування накладних. Додатковий тариф нараховується до основного тарифу в розмірі від 10% до 30%  в залежності від об’ємів та складності обробки відправлень .

3.3.Додаткові послуги

3.3.1.Оголошена вартість :

При відправленні документів, посилок, вантажів оголошеною вартістю вище ніж 200грн з ПДВ страховий платіж складає 1% від оголошеної вартості відправлення.

Максимальна оголошена вартість відправлення до 100 000 грн. з ПДВ.

При відправленні оціночною вартістю більш ніж 9 999 грн. з ПДВ потрібні документи, які підтверджують вартість відправлення (це може бути чек або видаткова накладна з мокрою печаткою).

3.3.2.Підйом на поверх:

 

Тарифікація послуги "Спуск або підйом з/на поверх":

 

Вага до, кг

Вартість, грн з ПДВ/поверх

20

безкоштовно

50

50

100

100

200

200

300

300

400

400

500

500

700

700

1000

1000

Понад 1000 кг

узгоджується додатково

 

3.3.3 Очікування кур’єром на адресі більш ніж 10 хвилин тарифікується 9 грн. з ПДВ за 1 хвилину, починаючи з моменту прибуття кур’єра.

3.3.4 За кожен день зберігання відправлення більш ніж 7 календарних  днів стягується оплата в розмірі 10% від вартості  доставки такого відправлення.

3.3.5 Переадресація (повторна доставка) складає 100% від вартості відправлення.

4. Всі ціни в цьому Додатку №1 зазначені вище в гривнях, з урахуванням ПДВ.

5. Цей Додаток № 1 набуває чинності та є невід’ємною частиною Договору з моменту підписання Сторонами.

6. Цей Додаток № 1 складено українською мовою у двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, - по одному екземпляру на трьох сторінках для кожної Сторони.

7. Місцезнаходження і банківські реквізити Сторін:

Завантажити Додаток № 1. Тарифи по Україні


 

Додаток № 2. Тарифи на міжнародну доставку

«16/01/2023»                                                                                                                                                        м. Київ

 

 

Додаток №2 до Договору транспортно-експедиційного обслуговування

та кур’єрської доставки відправлень НОМЕР ДОГОВОРА

 

Клієнт:Товариство з обмеженою відповідальністю, в особі Посада ПІБ керівника, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

Перевізник:Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес Мото Україна», в особі Директора Свердленка Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, - разом в подальшому іменовані «Сторони», уклали цю угоду (Додаток № 2) до Договору транспортно-експедиційного обслуговування та кур’єрської доставки відправлень № НОМЕР ДОГОВОРА (надалі – «Договір») від 16/01/2023 про нижчевикладене:

 

А. Найбільш затребувані напрямки обслуговування

Країна

Зона

Країна

    Зона

Країна

Зона

Країна

    Зона

Австралія

7

Гренада

7

Малаві

7

С. Люсія

7

Австрія

2

Гренландія

4

Малайзія

7

Сербія

4

Азербайджан

5

Греція

4

Мальдіви

7

Сінгапур

7

Албанія

4

Грузія

5

Мальта

4

Словакія

2

Алжир

7

Гуам

7

Марокко

4

Словенія

3

Ангола

7

Данія

2

Мартініка

7

Судан

7

Ангілья

7

Домініка

7

Мексика

7

Суринам

7

Андорра

4

Домініканська Р-ка

7

Мозамбік

7

Східний Тімор

7

Антигуа

7

Єгипет

6

Монако

4

США

4

Аргентина

7

Замбія

7

Монголія

7

Сьєрра-Леоне

4

Аруба

7

Зімбабве

7

Монтсеррат

7

Таджикистан

-

Багами

7

Ізраїль

6

М’янма

7

Тайвань

7

Бангладеш

6

Індія

6

Намібія

7

Таїланд

7

Барбадос

7

Індонезія

7

Непал

6

Танзанія

7

Бахрейн

6

Йорданія

6

Нігер

7

Того

7

Беліз

7

Ірак

6

Нігерія

7

Тонга

7

Бельгія

2

Ірландія

3

Нід. Антильські о-ви

7

Тринідад і Тобаго

7

Бенін

7

Ісландія

4

Нідерланди

2

Туніс

7

Бермуди

7

Іспанія

3

Нікарагуа

7

Туреччина

4

Болгарія

3

Італія

4

Німеччина

2

Уганда

6

Болівія

7

Казахстан

5

Нова Зеландія

7

Узбекистан

7

Боснія і Герцеговина

4

Кайманові острова

7

Нова Каледонія

7

Угорщина

2

Ботсвана

7

Камбоджа

7

Норвегія

4

Уругвай

7

Бразилія

7

Камерун

7

ОАЕ

6

Фарерські острови

7

Бруней

6

Канада

7

Оман

6

Фіджі

7

Буркіна-Фасо

7

Катар

7

Острів Кука

7

Філіппіни

7

Бурунді

7

Кенія

7

Острови Маршалові

7

Фінляндія

3

Бутан

6

Кіпр

4

Пакистан

6

Франція

3

Вануату

7

Киргизстан

7

Панама

7

Хорватія

3

Великобританія

4

Китай

6

Папуа і Нова Гвінея

7

Чад

7

Венесуела

7

Колумбія

7

Парагвай

7

Чехія

2

Віргінські О-ви, США

7

Коста-Ріка

7

Південна Африка

7

Чилі

7

Віргінські О-ви, Брит

7

Кувейт

6

Південна Корея

7

Швейцарія

4

Вірменія

6

Лесото

7

Польща

1

Швеція

3

В’єтнам  

4

Лаос  

6

Португалія

4

Шрі-Ланка

7

Гайана

7

Латвія  

2

Пуерто-Ріко

7

Еквадор

7

Гаїті

7

Ліберія

7

Реюньйон

7

Екват. Гвінея

7

Гамбія

7

Ліван

6

Руанда

7

Ефіопія

7

Гана

7

Лівія

7

Румунія

3

Еритрея

7

Гватемала

7

Ліхтенштейн

4

Сан-Марино

6

Ефіопія

7

Гвіана Франц.

7

Литва

2

Саудівська Аравія

6

Естонія

2

Гвінея – Бісау

7

Люксембург

2

Сальвадор

7

Ямайка

7

Гібралтар

6

Мавританія

7

Сейшели

7

Японія

7

Гондурас

7

Маврикій

7

Сенегал

7

Ямайка

7

Гонконг

6

Македонія

4

С. Люсія

7

 

 

 

За номером тарифної зони, який відповідає потрібної Вам країні та вазі відправлення, розраховується тариф.

 

 

 

В. Тарифи. Документарні відправлення, вагою від 0,1 до 3 кг. – послуга стандарт. Експорт

Вага, кг

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Зона 6

Зона 7

0,3

800,00

990,00

1400,00

1550,00

1980,00

2100,00

2200,00

0,5

850,00

1050,00

1500,00

1550,00

1980,00

2400,00

2300,00

1,0

900,00

1200,00

1600,00

1600,00

2250,00

2450,00

2350,00

1,5

950,00

1250,00

1700,00

1750,00

2500,00

2500,00

2750,00

2,0

1150,00

1350,00

1900,00

1950,00

2650,00

2650,00

2800,00

2,5

1250,00

1450,00

2200,00

2200,00

2850,00

2750,00

3100,00

3,0

1350,00

1750,00

2300,00

2550,00

3200,00

3000,00

3400,00

 

 

C. Тарифи на документарні відправлення, вагою від 0,1  до 5 кг. у Молдовську Республіку. 

Експорт та Імпорт

 

 

Вага, кг

 

Зона 1

М.Кишинів

 

Зона 1

Інші населені пункти

 

Стандарт

6-9 робочих днів

Експрес

1-2  робочих дні

Стандарт

7-10 робочих днів

Експрес

1-3  робочих дні

0,5

520,00

1400,00

710,00

1500,00

1,0

530,00

1500,00

750,00

1550,00

1,5

550,00

1600,00

790,00

1650,00

2,0

570,00

1700,00

830,00

1750,00

2,5

590,00

1800,00

870,00

1850,00

3,0

610,00

1900,00

910,00

1950,00

3,5

630,00

2000,00

950,00

2050,00

4,0

650,00

2100,00

990,00

2150,00

4,5

670,00

2200,00

1030,00

2250,00

5,0

690,00

2300,00

1070,00

2350,00

 

 1. Предметом даної Угоди є правовідносини Сторін, які виникають у процесі транспортно-експедиційного обслуговування та міжнародної кур`єрської доставки Перевізником Відправлень (надалі по тексту – «міжнародні експрес-перевезення»), переданих останньому Клієнтом або іншим Відправником, на підставі і у відповідності з дорученням, а також за рахунок Клієнта (чи за рахунок зазначеного Клієнтом або іншим Відправником Платника), доставки цих Відправлень Одержувачам, поверненню Відправлень Відправникам та в процесі оплати виконаних Перевізником перевезень, а також у зв`язку з невиконанням учасниками перевезень  своїх обов`язків та надання спеціальних умов перевезення Відправлень.
 2. За даною Угодою Перевізник зобов’язується за дорученням Клієнта та за винагороду приймати замовлення на реалізацію комплексу транспортно-експедиційних послуг та міжнародної кур’єрської доставки документів та вантажів в мережах країн світу за принципом «від дверей до дверей» в різні пункти призначення, що обслуговуються, та за тарифами, викладеними у дійному  Додатку  № 2  Договору.
 3. Для цілей цієї Угоди «міжнародне експрес-перевезення» означає будь-яке перевезення Відправлень, при якому, згідно з визначенням Сторін, місце відправлення й місце призначення/отримання незалежно від того, чи є перерва у перевезенні або перевантаження, розташовані або на території двох держав, в тому числі якщо зупинка або перевантаження передбачена на території іншої держави, навіть якщо ця держава не є державою-стороною Відправника або Отримувача такого Відправлення.
 4. Перевезення, яке  здійснюється декількома послідовними перевізниками, для цілей цієї Угоди вважається єдиним перевезенням, якщо воно розглядалося Сторонами як одна операція, незалежно від того чи були оформлені документи у вигляді одного договору, чи декількох договорів, і воно не втрачає свого міжнародного характеру виключно в силу того, що один чи декілька договорів повинні бути виконані повністю на території однієї й тієї самої держави.
 5. Міжнародне експрес-перевезення здійснюється належним чином для запакованих та оформлених документів або вантажів, та на які складено Накладну.
 6. До обробки  та перевезення приймаються виключно Відправлення, які надсилаються тільки в пункти, що знаходяться в зоні обслуговування Перевізника відповідно до даної Угоди (Додатку № 2 Договору) і не містять товари, заборонені до перевезення чинним законодавством України, країни Отримувача.  та  Правилами транспортно-експедиційного обслуговування та кур’єрської доставки відправлень EXmoto. Характер упаковки повинен відповідати вмісту Відправлення.
 7. Для здійснення міжнародного експрес-перевезення Вантажовідправник/Клієнт зобов’язаний подати такі відомості й документи, які необхідні для виконання вимог, установлених митними, правоохоронними або іншими державними органами, перш ніж Відправлення може бути переданим Одержувачу та, за необхідності, забезпечити сплату додаткових платежів при їх наявності.
 8. Вантажовідправник/Клієнт є відповідальним перед Перевізником за будь-яку шкоду, недотримання строків перевезення, що заподіяні через неповідомлення, відсутність, недостатність або неправильність будь-яких таких даних чи документів, за винятком випадків, коли шкода була завдана з вини Перевізника, його службовців чи агентів/контрагентів. Перевізник не зобов’язаний перевіряти точність або достатність таких даних чи документів.
 9. Перевізник може відмовити у транспортуванні Відправлення (у випадку, якщо перевезення вже здійснюється, призупинити і затримати Відправлення до надходження інструкцій від Відправника/Клієнта), якщо Перевізнику стає відомо, що Відправлення не відповідає будь-якому з обмежень щодо перевезень, Отримувачем не сплачено суми податків та зборів (обов’язкові платежі), в тому числі і за сплату  митних платежів, у випадку необхідності їх сплати.
 10. Перевізник приймає до перевезення Відправлення, якщо вони супроводжуються відповідною коректно оформленою  документацією (транспортна накладна, проформа-інвойс, документи, що підтверджують походження товару та його вартість, ВМД в разі необхідності та інше) згідно Правил  та митного законодавства України. При необхідності, на вимогу Перевізника, Клієнт зобов’язаний надати всі додаткові документи необхідні для здійснення міжнародного експрес-перевезення.
 11. Відповідальність Перевізника за недотримання строків доставки Відправлень, пошкодження та втрату встановлюється Договором, за винятком обмежень визначених даною Угодою.
 12. В силу даної Угоди Перевізником не компенсується будь-які непрямі збитки включаючи моральну шкоду та втрачену вигоду.
 13. Строки міжнародного експрес-перевезення є орієнтованими та можуть бути подовжені в односторонньому порядку Перевізником із обов’язковим повідомленням Клієнту та зазначенням обставин та причин затримки щодо перевезення такого Відправлення.
 14. Підстави подовження строків перевезення встановлюються Договором.
 15. Сторони домовились, що відповідальність Перевізника за недотримання строків міжнародного експрес-перевезення настає лише у випадку, коли така шкода є результатом дії чи бездіяльності Перевізника, його службовців або агентів/контрагентів тощо, учиненої з наміром завдати шкоди або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій, можливо, буде завдано шкоди, за умови, що у випадку вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента/контрагента буде також доведено, що цей працівник або агент/контрагент діяв у рамках своїх обов’язків, а також у випадку значної затримки при перевезенні Відправлень.
 16. Затримкою при міжнародному експрес-перевезенні вважається, прострочення доставки,  якщо вантаж не  був  доставлений  в узгоджений Сторонами термін але із обов’язковим врахуванням фактичної тривалості перевезення з урахуванням  всіх додаткових обставин (в тому числі які знаходяться поза впливом та компетенцією Перевізника та на які він не може вплинути), вихідних, святкових днів і,  зокрема,  термінів завантажувально-розвантажувальних робіт, перевантаження, митних процедур, тощо,  при порівнянні  часу, необхідного при звичайних умовах  Перевізнику аналогічного класу для   комплектації, обробки, оформлення, інших дій стосовно  Відправлень  подібних за своєю природою для  повного  завантаження/розвантаження та перевезення  із  перевищенням часового проміжку, який був би необхідний такому аналогічному  Перевізнику при ідентичному перевезенні. Перелік обставин на які Перевізник не може вплинути та котрі знаходяться поза його контролем встановлені Договором та Правилами транспортно-експедиційного обслуговування та кур’єрської доставки відправлень EXmoto.
 17. Відповідно до п. 1 даної Угоди, Перевізник надає Клієнтові спеціальні умови оплати міжнародних експрес-перевезень Відправлень, що зазначені нижче, у випадку належного виконання Клієнтом зобов`язань по оплаті виконаних Перевізником перевезень Відправлень.
 18. Перевізник має право в односторонньому порядку змінювати тарифні ставки і індивідуальні корегуючи коефіцієнти. Клієнт інформується про таку в порядку передбаченому Договором, якщо немає додаткової домовленості Сторін про інше.
 19. Дані спеціальні умови оплати діють з 00/00/00    по 16/01/2024. Спеціальні умови оплати перевезень, умовні чи безумовні, не будуть застосовуватися Перевізником за наявності простроченої заборгованості Клієнта на момент виставлення чергового рахунку-фактури. При наявності заборгованості застосовуються загальні тарифи передбачені Генеральними умовами.
 20. Відповідно до даної Додаткової угоди (Додатку №2), до тарифів на здійснення міжнародних експрес-перевезень не включено суми податків та зборів (обов’язкові платежі), в тому числі і за сплату  митних платежів, у випадку їх застосування щодо кожного окремого міжнародного  Відправлення.
 21. Клієнт є відповідальним перед Перевізником, за здійснення оплати Отримувачем додаткових платежів передбачених п. 20 даної Угоди, у випадку їх застосування щодо кожного окремого експрес Відправлення Клієнта та несе обов’язок забезпечення сплати Отримувачем  зазначених додаткових платежів у випадку їх стягнення з останнього під час здійснення міжнародного експрес-перевезення.
 22. У випадку проведення додаткових дій відносно міжнародного експрес-перевезення, Перевізник має право провести такі дії додатково, негайно проінформувавши про необхідність, перелік та вартість таких дій  Клієнта та  вимагати додаткової оплати від останнього  в разі, якщо  Перевізником, агентом/контрагентом такі дії були проведені,  у зв’язку із необхідністю перевезення  Відправлення, хоча такі додаткові послуги, і не передбачених  Договором та даною Угодою.
 23. У випадку недотримання Клієнтом п. 21 даної Угоди та незабезпечення здійснення оплати вказаних платежів, ненадходження додаткових інструкцій пов’язаних із поверненням Відправлення або його утилізацією, Перевізник звільняється від будь якої відповідальності стосовно такого Відправлення.
 24. Всі ціни в цьому Додатку №2 розраховуються в порядку передбаченому Договором.
 25. Цей Додаток №2 набуває чинності та є невід`ємною частиною Договору з моменту підписання Сторонами.
 26. Сторони домовились, вважати положення даної Угоди пріоритетними у їх застосуванні перед положеннями Договору, при наявності колізій окремих положень.
 27. Цей Додаток №2 складено українською мовою у двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, - по одному екземпляру на чотирьох сторінках для кожної Сторони.
 28. Реквізити та підписи Сторін.

Завантажити Додаток № 2. Тарифи на міжнародну доставку

 


Додаток № 3. Форма анкети для укладення договору   

 

                Для укладення Договору з кур'єрською службою EXmoto заповніть, будь ласка, всі пункти даної форми і передайте нашому кур'єру або надішліть по e-mail: sales@exmoto.com в Відділ по роботі з клієнтами.

 

Організаційно-правова форма

юридичної особи

 

 

 

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

 

 

 

Посада особи, уповноваженої

підписувати Договір

 

 

 

ПІБ (повністю) особи, уповноваженої підписувати Договір

 

 

 

Назва документа, на підставі якого діє особа,

уповноважена підписувати Договір

 

 

Код ЄДР відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

 

 

код платника податків

 

 

Номер свідоцтва ПДВ

 

 

Дата видачі свідоцтва ПДВ

 

Юридична адреса (включаючи індекс,

місто)

 

Фізичну адресу (включаючи індекс, місто)

 

 

№ телефонів, факсів

 

Поточний рахунок, грн. (для банків - кореспондентський рахунок в НБУ)

 

Найменування банку, в якому відкрито рахунок

 

МФО банку

 

Адреса електронної пошти

 

 

Завантажити Додаток № 3. Форма анкети для укладення договору

     


 

Додаток № 4. Бланк Накладної 

 

 

 

Завантажити Додаток № 4. Бланк Накладної

 


 

Додаток № 5. Зразок акту про пошкодження   

 

Акт про пошкодження

         

         

Україна, м _____________                                                                                                                    «___» __________ 201__ року

 

Ми, що нижче підписалися,

_______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ТОВ «Експрес Мото Україна»

 

представник ________________________________ ___________________ __________________

(Повне найменування суб'єкта господарської діяльності) (посада) (Прізвище, ім'я, по батькові)

представник ________________________________ ___________________ __________________

(Повне найменування суб'єкта господарської діяльності) (посада) (Прізвище, ім'я, по батькові)

представник ________________________________ ___________________ __________________

(Повне найменування суб'єкта господарської діяльності) (посада) (Прізвище, ім'я, по батькові)

 

Склали цей Акт про таке:

 

При передачі вантажу (Відправлень), що слідував по ____________________________________________________________________

                                                                                                    (найменування, №№ транспортних документів)

було виявлено наступне: ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

і при цьому  фірмова упаковка EXmoto на відправлені (порушена/не порушена) _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(вказівка Відправлень згідно найменувань, №№ транспортних документів, виду та номенклатури вкладень, родових ознак, оголошеної вартості, в обов'язковому порядку опис стану упаковки: коробки прийняті в запечатаному / Не запечатаному вигляді, упаковка не порушена / порушена, претензій до упаковки немає / є; описати характер пошкодження упаковки та вмісту, особливі умови транспортування при необхідності, інші істотні відомості що мають суттєве значення)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________, _______________________________________________________________________________________________________________

   

додаток:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(додаткові докази, документи, що підтверджують фактичну вартість, зауваження сторін до Акту із зазначенням кількості сторінок і. т.п.)

 

підписи:

 

____________ __________________ ___________________ ________________________________

(Підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) (посада) (Повне найменування суб'єкта господарської діяльності)

____________ __________________ ___________________ ________________________________

(Підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) (посада) (Повне найменування суб'єкта господарської діяльності)

 

____________ __________________ ___________________ ________________________________

(Підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) (посада) (Повне найменування суб'єкта господарської діяльності)

Завантажити Додаток № 5. Зразок акту про пошкодження

 

 


Додаток № 6. Зразок акту про втрату 

 

 Акт втрати

         

         

Україна, м _____________                                                                                                                    «___» __________ 201__ року

 

Ми, що нижче підписалися,

_______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ТОВ «Експрес Мото Україна»

 

представник ________________________________ ___________________ __________________

(Повне найменування суб'єкта господарської діяльності) (посада) (Прізвище, ім'я, по батькові)

представник ________________________________ ___________________ __________________

(Повне найменування суб'єкта господарської діяльності) (посада) (Прізвище, ім'я, по батькові)

представник ________________________________ ___________________ __________________

(Повне найменування суб'єкта господарської діяльності) (посада) (Прізвище, ім'я, по батькові)

 

Склали цей Акт про таке:

 

При передачі вантажу (Відправлень), що слідував по ____________________________________________________________________

                                                                                                    (найменування, №№ транспортних документів)

у складі ____ вантажних місць, загальною вагою ______ кг з м.  ._________________ в м. .__________________

було виявлено відсутність вмісту Відправлення за Накладною №________________________ від ________________, а також: ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

при цьому  фірмова упаковка EXmoto на відправлені _____________________________________________________________________

                                                                                              (порушена/не порушена, вказати особливості порушення при наявності, в обов'язковому порядку опис стану упаковки: коробки прийняті в запечатаному / Не запечатаному вигляді, упаковка не порушена / порушена, претензій до упаковки немає / є; описати характер пошкодження упаковки та вмісту, особливі умови транспортування при необхідності, інші істотні відомості що мають суттєве значення)

 _______________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до супровідних документів, вмістом Відправлення є: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(вказівка Відправлень згідно найменувань, №№ транспортних документів, виду та номенклатури вкладень, родових ознак, оголошеної вартості)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________, _______________________________________________________________________________________________________________

 

додаток:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(додаткові докази, документи, що підтверджують вартість, зауваження сторін до Акту із зазначенням кількості сторінок і. т.п.)

 

підписи:

 

____________ __________________ ___________________ ________________________________

(Підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) (посада) (Повне найменування суб'єкта господарської діяльності)

____________ __________________ ___________________ ________________________________

(Підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) (посада) (Повне найменування суб'єкта господарської діяльності)

 

____________ __________________ ___________________ ________________________________

(Підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) (посада) (Повне найменування суб'єкта господарської діяльності)

Завантажити Додаток № 6. Зразок акту про втрату

 


 

Додаток № 7. Форма для адресного списку Одержувачів   

Форма для адресного списку Одержувачів № _ (номер замовлення) _

 

 

№ п.п

 

Контактна особа

 

Країна

 

Область

Індекс

 

Місто

 

Адреса

 

Компанія-Отримувач

 

Телефон

 

Тип

 

Примітки Відправника

 

Оголошена вартість

 

Місць

 

Вага

 

V Вага

 

Спеціальні інструкції

Опис вмісту

Послуга

Накладений платіж (післяплата)

Валюта НП

Тип вкладення

Тип доставки

 

 

  NO

R_Name

R_Country

R_Obl

R_ZIP

R_City

R_Addr

R_Co

R_Tel

Type

S_Rems

V_Car

Pcs

Wt

Vol_Wt

Instructions

S_Ref

T_Srv

COD

CODCurr

T_PAK

T_DEL

 n

                                         

 n+1

                                         
                                           

Правила заповнення адресного списку.

1. №п/п –це порядковий номер отримувача. Дане поле не обов’язкове для заповнення.

2. Контактна особа – це людина (юридична особа), яка є отримувачем. У цьому полі необхідно вказати ім’я та прізвище даної особи.

3. Поле Країна обов’язкове для заповнення.

4. Область – поле обов’язкове для заповнення для відправлень в не обласні центри.

5. Індекс – поле обов’язкове для заповнення для міжнародних відправлень. Для відправлень по Україні індекс вказувати не обов’язково.

6. Поле Місто обов’язкове для заповнення.

8. Поле Компанія отримувач обов’язкове для заповнення.

9. Поле телефон обов’язкове для заповнення. Номер вказується в форматі останніх 9 цифр без пробілів та 0 у початку. Наприклад: 964523810, а не 096 452 38 10. Якщо є додаткові телефонні контакти, вони вказуються  у полі Примітки відправника.

10. Поле тип не обов’язкове для заповнення.

11. Примітки відправника – це особливі інструкції з приводу перевозки або доставки відправлення.

12. Поле Оголошена вартість обов’язкове для заповнення. При небажанні вказувати оголошену вартість відправлення, ставиться «1».

13. Кількість місць – вказується обов’язково.

14. Поле Фізична та об’ємна вага не обов’язкове для заповнення.

15. Поле Спеціальні інструкції не обов’язкове для заповнення.

16. Поле Опис вкладення не обов’язкове для заповнення.

17. Поле Послуги заповнюється по скороченим гравіюванням: стандарт (ST), експрес (EX), суперекспрес (SEX).

18. Поле Накладений платіж (післяплата) заповнюється лише при наявності.

19. Тип вкладення: конверт, посилка, вантаж, палета заповнюється по скороченим гравіюванням: : конверт – LE, посилка – PL, вантаж – GF, палета амеріканка – PT3, палета фінка – PT2, євро палета – PT1.

20. Поле Тип доставки не обов’язкове для заповнення.

Завантажити Додаток № 7. Форма для адресного списку Одержувачів

 

 


 

Додаток № 8. Зразок заявки на доставку Відправлень за адресним списком       

 

 

 

 

 

На фірмовому бланку ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Із зазначенням повної адреси місцезнаходження та банківських РЕКВІЗИТІВ ВІДПРАВНИКА

№ ________ ВІД ________

ДИРЕКТОРОВІ

ТОВ «ЕКСПРЕС МОТО УКРАЇНА»

Друзенко О.О.

03680, м. Київ, вул.Кемеровська1

 

   

 

ЗАЯВКА

На доставку відправлення за адресним списком

ОДЕРЖУВАЧІВ / ВІДПРАВНИКІВ

(Непотрібне прибрати)

 

__________________________________________ Просить Вас прийняти і здійснити доставку відправлень згідно прикладеному адресному списку одержувачів / відправників №_ (вказується № списку він же № замовлення) _ від «__» _________ 20__ року.

Даною Заявкою від імені __________________________________ довіряю Вам здійснити всі необхідні юридично значимі дії в тому числі оформлення супровідних та інших документів на відправлення згідно прикладеному адресному списку.

 

Директор ___________ / ________________ /

 

 

 

Завантажити Додаток № 8. Зразок заявки на доставку Відправлень за адресним списком

 


 

Додаток № 9. Додаткові тарифи       

 

1. Тариф на доупакування:

  -Кур’єрський конверт- 9,00 грн з ПДВ

  -Кур’єрський пакет- 9,00 грн з ПДВ

Також є додатковий тариф за стрейчування, сортування, роздруковування накладних. Додатковий тариф нараховується до основного тарифу в розмірі від 10% до 30%  в залежності від об’ємів та складності обробки відправлень .

2.Оголошена вартість :

При відправленні документів, оголошеною вартістю вище ніж 200 грн з ПДВ страховий платіж складає 1% від оголошеної вартості відправлення

При відправленні посилки або вантажу, оголошеною вартістю вище ніж 200 грн з ПДВ страховий платіж складає 1% від оголошеної вартості відправлення. Максимальна оголошена вартість відправлення до 100000 грн з ПДВ.

При відправленні оголошеною вартістю більш ніж 9999 грн з ПДВ потрібні документи, які підтверджують вартість відправлення (це може бути чек або видаткова накладна з мокрою печаткою).

3.Підйом/спуск на/з поверх(у):

 

Тарифікація послуги "Спуск або підйом з/на поверх":

 

Вартість, грн з ПДВ/поверх

Вага до, кг

20

безкоштовно

50

30

100

60

200

120

300

200

400

290

500

400

700

600

1000

800

Понад 1000 кг

узгоджується додатково

 

4. Очікування кур’єром на адресі більш ніж 10 хвилин  тарифікується 9 грн з ПДВ за 1 хвилину, починаючи з моменту прибуття кур’єра.

5. Переадресація:

Тариф на переадресацію по місту складає 100 % від вартості відправлення.

Переадресація в інший населений пункт здійснюється за додатковою вартістю в розмірі основного тарифу на перевезення згідно параметрам відправлення   та оформлюється шляхом заповнення нової накладної.

 

Завантажити Додаток № 9. Додаткові тарифи 

 


 

Додаток № 10. Послуги по додатковому пакуванню та тариф на коробки       

 

 

 1. Тариф на коробки

Тариф коробки,грн. з ПДВ

Артикул без наповнювача

Тариф коробки з наповнювачевам, грн з ПДВ

Артикул з наповнювачем

Вид коробки

Розмір упаковки, мм

Максимальна вага,кг

Об’ємна вага, кг

22,00

А

33,00

A-1

Цукеркова

390*290*195

20

5,5

15,00

В

27,00

B-1

Пляшкова

380*195*185

13

3,4

18,00

С

30,00

C-1

Мала довга

440*210*175

16

4

20,00

D

30,00

D-1

Мала А4

320*270*180

13

3,8

25,00

Е

63,00

E-1

Ноутбучна

440*350*120

15

4,6

18,00

F

75,00

F-1

Монітор

602*552*122

30

10,1

30,00

G

54,00

G-1

Середня

455*365*285

38

11,8

35,00

H

69,00

H-1

Архівна

650*340*350

40

19,3

35,00

І

69,00

I-1

Велика

560*400*350

45

19,6

 

Можливе використання інших, не вказаних матеріалів залежно від характеру вмісту у відправленні.

 

 1. Тариф на сортування

Дооформлення, сортування, комплектування вантажу.
Якщо відправник передає
Exmoto продукцію, що потребує підготовки до відправки – допакування, перепакування, сортування, колмплектування – стягується додатковий тариф в залежності від обраного виду оформлення та підготовки до надсилання відправлень.

 

Дооформлення

 

5%

Велика кількість Відправлень, які Відправник не може передати кур'єру готовими до перевезення - Відправлення марковані Відправником і вимагають тільки уточнення ваги і дооформлення накладних; Відправлення, які Відправник передає на доставку без надання адресного списку або адресний список не відповідає стандартній формі EXPRESS MOTO

 

Сортування місць

 

10%

Відправник передає однорідну продукцію, яка комплектується у Відправлення цілими товарними упакуваннями

 

Штучне сортування

 

15%

Відправник передає різнорідну продукцію, для комплектування у Відправлення потрібно відкриття тари та штучний підрахунок середньогабаритних одиниць продукції

 
 

Складне штучне сортування

 

20%-30%

Відправник передає продукцію, для комплектування у Відправлення потрібно відкриття товарних упаковок та штучний підрахунок дрібних одиниць, ручний підрахунок листів, відпустку на вагу, лінійне відмірювання та ін.

 
 

 

Додаткове упакування

Тарифи відповідно обраному виду доупакувального матеріалу  та амортизаційного наповнювача

Відправник в момент замовлення кур'єра попереджає оператора Call-центру про необхідність додаткового упакування свого відправлення, надає розміри від-правлення/нь, характер вмісту, необхідність вкласти аморотізаційний наповнювач в коробки. Доупакування може проводитися як на території відправника, так і на складі станції EXPRESS MOTO перед відправкою.

 
 

 

Завантажити Додаток № 10. Послуги по додатковому пакуванню та тариф на коробки

 


 

Додаток № 11. Відправлення, перевезення яких не приймаються до перевезення       

 

 

1. Назви, заборонені до відправки

 

 • Предмети, які можуть призвести до пошкодження або затримки даного Відправлення або інших Відправлень

 • Готівкові кошти та їх еквіваленти (чеки, кредитні картки і т.д.)

 • Паспорти, військові квитки, посвідчення особи, трудові книжки

 • Наркотичні засоби, отрути

 • Квіти

 • Продукти харчування, що швидко псуються, напої

 • Легкозаймисті, вибухонебезпечні та горючі матеріали, хімікати

 • Кольорові метали, вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінні й напівкоштовні камені

 • Тварини і їх шкури

 • Зброя

 • Прах

 • Художні цінності, картини, ікони, антикваріат, книги, видані до 1961р.

 • Медикаменти та медичні товари (дозволено тільки для фармацевтичних підприємств)

 • Порнографія

• Товари, транспортування та зберігання яких заборонено без отримання відповідних ліцензій, дозволів, сертифікатів тощо, потребують спеціальних умов зберігання,  а також обмежені для перевезення та зберігання законодавством.

 

 1. Доповнення: Найменування, заборонені до відправки в країни СНД, Балтії

 

• Предмети, ввезення яких заборонено законами або місцевими органами країни, в яку (або через яку) слідує  дане Відправлення

• Косметика та парфумерія

• Особисті речі, одяг

• Скло та вироби з нього: склянки, пляшки, кришталь, і т. Д.

• Комп'ютери, оргтехніка та їх комплектуючі

• Компакт-диски, дискети, касети, плівки та інші інформаційні носії

• Предмети декоративно-прикладної творчості

• Біжутерія

• Географічні карти, креслення, специфікації, схеми монтажу обладнання

• Продукти харчування, напої

• Табачні вироби

• Зернові та інші рослинні культури

• Товари підакцизної групи (тютюнові, алкогольні вироби, нафтопродукти)

 

 

Завантажити Додаток № 11. Відправлення, перевезення яких не приймаються до перевезення

 


Додаток № 12. Зразок Договору

Завантажити Додаток № 12 Зразок Договору

Завантажити Правила та процедури

УВАГА! Шановні клієнти! З 3.06.2024 вступають в дію нові тарифи на міжнародну доставку.